Sök
Läraren.se är vinnare av publishingpriset 2020!

Nya hårdare krav på skönhetskirurgi

Getty Images.

Vård- och omsorgsprogrammet genomgår en hel del förändringar men könsfördelningen mellan män och kvinnor är fortfarande väldigt ojämn.
Och ute i vården ställs nu till exempel hårdare krav på den som vill arbeta med plastikkirurgi.

Undervisningen i ämnet hälso- och sjukvård ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hälsofrämjande arbete och medicinskt omhändertagande. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla förmåga att utföra hälso- och sjukvårdsuppgifter på ett etiskt, hygieniskt, ergonomiskt, hälsobefrämjande, rehabiliterande, habiliterande och pedagogiskt sätt. (Skolverket)

Här är några siffror och nyheter kring programmets utveckling.

Anpassar program för undersköterskor

Regeringen har beslutat att utöka mängden programgemensamma ämnen inom vård- och omsorgsprogrammet. Syftet är att uppfylla kompetenskraven för arbete som undersköterska. Förändringarna införs från och med det här läsåret.

Åtta av tio är kvinnor

Totalt 4 432 elever sökte vård- och omsorgsprogrammet i första hand förra läsåret. Av dessa var 82 procent kvinnor. Programmet är det femte största av yrkesprogrammen.

Granskar tillgång på skydd

Riksrevisionen granskar nu hur regeringen och myndigheterna har arbetat för att säkra tillgången på skyddsutrustning i regioner och kommuner under coronapandemin. Rapporten ska vara klar i februari nästa år.

Flera tidigare granskningar har visat på brister i svenska myndigheters förmåga att motverka och hantera pandemier och andra kriser.

Hårdare krav på skönhetsoperationer

Riksdagen har beslutat om en ny lag om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar. Den nya lagen innebär bland annat att kompetenskrav införs för den som utför behandlingarna, skriver Socialstyrelsen.

Estetiska kirurgiska ingrepp får endast utföras av legitimerad läkare eller legitimerad tandläkare med lämplig specialistkompetens. Estetiska injektionsbehandlingar får endast utföras av legitimerad läkare, tandläkare eller sjuksköterska.