Läraren.se är vinnare av publishingpriset 2020!

Ny satsning för att lyfta yrkesprogrammen

Att synliggöra utbildningen och få högstadieelever att förstå alla fördelar med att gå en yrkesutbildning. Det är viktigt för att fler ska välja yrkesprogram, säger Pontus Slättman, vd på WorldSkills Sweden. Foto: Viktor Fremling WorldSkils Sweden och Getty Images

Den här veckan är det premiär för yrkesutbildningsveckan. Det är en nationell satsning för att få fler ungdomar att välja yrkesprogram och fler vuxna att utbilda sig till yrkeslärare. Enligt planen ska det bli ett årligt event.

 Under veckan kommer en mängd aktiviteter ske med förhoppningen att även landets yrkesutbildningar, branschorganisationer och myndigheter ska ta till vara på satsningen. Bakom arrangemanget står WorldSkills Sweden, ett samarbete mellan Svenskt Näringsliv, LO och staten.

Det kommer att handla om öppna hus, seminarier, kampanjer, tävlingar och mycket annat. Hur stort blir det?

– Exakt hur många skolor som kommer att göra insatser vet vi faktiskt inte, säger WorldSkills vd Pontus Slättman. Men vi vet att mycket blir digitalt, eftersom planeringen skedde under pandemin. Efteråt kommer vi att få en bild av omfattningen och sprida goda exempel från veckan.

Trots en mängd tidigare nationella kampanjer – bland annat 25 år med utbildningens egna ”ambassadörer” i yrkeslandslaget - kvarstår den dystra statistiken: sedan 2011 har antalet elever på yrkesprogrammen minskat tills man nådde en botten 2019. Vad talar för att den här satsningen ska ge bättre resultat?

– Att det är en kraftsamling och en fokuserad vecka som kan möjliggöra extra stort fokus på landets fantastiska yrkesutbildningar. Nästa år blir satsningen ännu större då vi har pandemin bakom oss.

Liten ljusning

De gångna fem åren har det skett en liten ljusning i ungdomarnas attityder, berättar han. När Ungdomsbarometern 2016 ställde frågan ”Kan du tänka dig att gå en yrkesutbildning?” svarade 55 procent ”ja” – fyra år senare hade den siffran ökat till 62 procent.

– I år gick siffran ner något, troligen beroende på svårigheter att nå ut med information om programmen.

Vad anser du själv är den enskilt viktigaste åtgärden för att få fler elever att välja yrkesprogrammen?

– Att synliggöra utbildningen! Att få högstadieelever att förstå alla fördelar med att gå en yrkesutbildning.

Årets yrkeslärare

Pontus Slättman jobbade själv tidigare som yrkeslärare på el-programmet. 

– Det innebar ett genombrott när vi fick komma ut till högstadieskolorna och berätta om utbildningen. Året därpå fick vi fler sökande.

Varför gör inte fler yrkesprogram så?

– Det är inte alltid så lätt att få tillträde till skolorna, de vill ju vara rättvisa mot alla gymnasier som vill locka elever.

Samarbetet med högstadieskolorna är något som borde utvecklas mer, menar han. 

– Där har vi inte kommit tillräckligt långt, men vi har stor förhoppning om att arbetsmarknadskunskapen i skolan kan komma att utvecklas än mer och bidra till bättre matchning på arbetsmarknaden.

Det finns också behov av fler yrkeslärare, är det något som kommer att uppmärksammas under Yrkesutbildningsveckan?

– Absolut! Vi återupptar tävlingen Årets yrkeslärare efter uppehållet under pandemin. Och vi satsar stort på att lyfta fram det fantastiska i att vara yrkeslärare, bland annat har vi tagit fram nya informationsmaterial som beskriver vägen från att vara yrkesverksam till att bli lärare.

Läs även:

Ökad risk för fel gymnasieval i coronatider

Underkänt till flera yrkeslärarutbildningar