Miljoner för att fler ska bli yrkeslärare

Regeringen satsar på yrkeslärarutbildning. Foto: Getty Images

Yrkeslärarutbildningen ska byggas ut för 17 miljoner kronor under nästa år. Pengarna ska bland annat kunna användas för att de som blivit arbetslösa under pandemin ska kunna omskola sig.

Satsningen ingår i regeringens och samarbetspartierna Liberalernas och Centerpartiets budget för skolan för 2021. Totalt handlar det 1,6 miljarder kronor som ska gå till utbildning på olika nivåer. Här ingår bland annat satsningar på vidareutbildning och professionsprogram för lärare.

För att fler ska bli behöriga till gymnasiet utökas lovskola och läxhjälp med 170 miljoner kronor under 2021. SKR föreslås få 8 miljoner för sin satsning på att fler ska gå ut gymnasiet med godkända betyg.

Samtidigt med de prioriterade områdena i budgeten så minskar de generella statsbidragen till kommuner och regioner fram till år 2023. För skolans del är minskningen uppskattad till 4,7 miljarder kronor under perioden