Läraren.se är vinnare av publishingpriset 2020!

Läraren blir brandman och matchmaker i praktiken

Åsa Mårtensson har gjort 17 intervjuer i sin studie. Foto: Lars-Göran Mårtensson

Det är olika villkor på olika program när det gäller apl, enligt Åsa Mårtensson, forskare vid Linköpings universitet.

En del lärare har undervisning parallellt när eleverna är ute på arbetsplatserna medan andra i stort sett är undervisningsfria den perioden.

– En del lärare har också stora elevgrupper och undervisning samtidigt med apl-perioder. Då är det svårt att snabbt återkoppla om handledaren undrar något eller om man behöver åka ut till eleven. Det är svårt att vara flexibel.

Till exempel fanns det tendenser att lärarna på bygg- och anläggningsprogrammet enklare kunde ta sig iväg till arbetsplatserna och det krävdes inte så mycket förberedelser.

– Det är svårare att bara åka förbi och slinka in på en förskola än vad det kanske är på ett bygge eller verkstad. Men jag kan inte dra för stora slutsatser utifrån de 17 lärarintervjuer som ingår i studien, säger Åsa Mårtensson, som tidigare har varit lärare på barn- och fritidsprogrammet.

Hon har brutit ut tre roller för yrkeslärare.

Rekryterare

Lärarna ordnar apl-platser genom hårt arbete. De använder sig av tidigare kollegor, sociala nätverk. För att det ska bli bra apl behöver yrkeslärarna hämta in kunskaper om de olika arbetsplatserna. 

Matchmaker

Här gäller det att veta vad som döljer sig bakom en arbetsplats. Är handledaren sträng och kräver mycket av eleverna, får eleverna utföra uppgifter eller bara titta på, är det en machojargon eller för högt tempo och slimmat är några frågor man måste ställa sig. Det är inte alltid man har den informationen som apl-ansvarig lärare.

Brandman

Här måste läraren rycka in om en elev håller på att ”bränna” en arbetsplats. Det kan till exempel handla om att eleven ofta kommer för sent.

– Det kan också vara så att eleven inte kommer igång och handledaren säger att nu vill jag inte ha fler elever. Det här känner nog de flesta yrkeslärare igen, säger Åsa Mårtensson.

Fotnot: Intervjustudien har bland annat resulterat i en artikel i forskningstidskriften Venue. Studien är genomförd med yrkeslärare på barn- och fritidsprogrammet, hantverksprogrammet och bygg- och anläggningsprogrammet.