Stora förändringar på yrkesprogrammen

"Ändringarna på fordons- och transportprogrammet hänger nära ihop med den snabba digitala utvecklingen i branschen."

Tio år efter gymnasiereformen får yrkesprogrammen största ansiktslyftet hittills. Inriktningar försvinner, nya tillkommer. Många yrkeslärare behöver uppgradera sina kunskaper.

Det nya läsåret börjar med förändringar på flera yrkesprogram.

– Vi arbetar med löpande revideringar eftersom yrkesutbildningarna är så nära kopplade till arbetslivet där det sker ständiga förändringar. Det här är största uppdateringen sedan 2011, säger Torun Rudin, chef på Skolverkets gymnasieenhet. 

Till exempel hänger ändringarna i fordons- och transportprogrammet nära ihop med den snabba teknik-utvecklingen och digitala utvecklingen i branschen.

Stora förändringar inom vård och omsorg

Vård och omsorg hör till de program som ändras mest. Det blir mer sammanhållet för att bättre kunna ge de kunskaper som behövs i arbetet som undersköterska. På hantverksprogrammet byter inriktningen frisör namn till frisör, barberare och hår- och makeup-stylist. 

– Ämnesplanerna inom flera program behövde uppdateras för att följa med i utvecklingen, säger Torun Rudin.

Många branscher är väldigt engagerade när det handlar om stöd och kompetensutveckling till lärare, framhåller hon.

– Ämnena behöver vara framtagna på ett sätt så att yrkeskunniga lärare kan undervisa i dem, även om det ibland behövs kompetensutveckling.

Samtliga yrkesprogram har fått en mindre revidering av examensmålen. Förändringen gäller det arbetsplatsförlagda lärandet (apl) där eleven ska reflektera över yrkeskulturen i stället för  att som tidigare förstå yrkeskulturen.

– Examensmålen ska bidra till en övergripande styrning och riktning och då är det viktigt att på ett bättre sätt peka ut att eleverna behöver lära sig att reflektera kring det de möter i arbetslivet. I de flesta yrkeskulturer finns inslag som inte alltid är en positiv kraft och där det behövs ett kritiskt förhållningssätt. 

Vilket stöd kan Skolverket ge lärarna?

– Vi har mycket stödmaterial som kan hjälpa lärarna i deras kontakter med handledaren och hur de till exempel kan ta upp jämställdhet i sin undervisning. Sen skulle jag ju önska att alla lärare fick ordentligt med tid till förberedelser och goda möjligheter att besöka de arbetsplatser där eleverna ska göra sin apl. 

Blir det lättare att få fram apl-platser nu när programmen svarar mot
branschernas önskemål?

– Det är svårt att svara generellt.

Tillgången på apl-platser beror så mycket på lokala förutsättningar. Att ha ett gott samarbete med arbetslivet på lokal nivå är helt avgörande. De lokala program-råden som ska finnas i alla kommuner är en mycket viktig arena.