Obligatoriska samtal kan minska avhopp

Obligatoriska vägledningssamtal för elever som funderar på att hoppa av gymnasiet kan vara en viktig insats för att unga inte ska hamna i utanförskap, enligt en rapport från Myndigheten för ungdoms- och civil-samhällesfrågor (MUCF).

Myndigheten föreslår också att det bildas fler skolnärvaroteam som kan arbeta före-byggande med unga och deras vårdnadshavare. Drygt var fjärde elev lämnar gymnasiet utan avslutad examen. Det är en av de största riskfaktorerna att hamna utanför arbete och studier, betonar MUCF.

Andra insatser för att motverka utanförskap kan vara riktade satsningar på sommarjobb, att utveckla statistiken över skolfrånvaro och att stärka folkhögskolornas och vuxenutbildningens roll. Det behöver också utredas om det finns möjlighet att utöka kommunernas aktivitetsansvar för unga över 20 år.

Samtliga förslag ingår i en rapport om hur stöd ska kunna samordnas och ges till ungdomar mellan 16 och 25 år, som varken arbetar eller studerar. I Sverige är den gruppen cirka 155 000 personer.

Allt fler klarar examen

Andelen elever som och tar gymnasieexamen inom tre år fortsätter att öka. Våren 2021 var det 79,5 procent av eleverna som slutförde gymnasieskolan inom tre år. Det är en ökning med 1,2 procentenheter jämfört med våren 2020 visar statistik från Skolverket.

Andelen elever som tar examen på yrkesprogrammen inom tre år är 74,8 procent. Motsvarande siffra för högskoleförberedande program är 81,6 procent. Ökningen av andelen med examen är också större på högskoleförberedande program jämfört med yrkesprogram.