Otillräcklig studievägledning på yrkesprogram

Den här artikeln publicerades ursprungligen på lararnastidning.se

Elever på yrkesprogram får av naturliga skäl inblick i de yrken de utbildas för. Men studie- och yrkesvägledningen breddar inte kunskaperna tillräckligt. Eleverna får alltså inte stöd att vidga sina perspektiv inför framtida studie- och yrkesval. Den slutsatsen dras av Skolinspektionen efter att den granskat studie- och yrkesvägledningen på 28 gymnasieskolor med yrkesprogram.

Trots att studier visar att studie- och yrkesvägledning kan bidra till ökad studiemotivation och minskat antal studieavbrott är vägledningen lågprioriterad. På flera skolor efterlyser eleverna bredare information om yrkesmöjligheter och studier, medan det från lärare och skolansvariga tycks finnas en bild av att eleverna redan gjort sitt yrkesval, enligt Skolinspektionen.

Granskningen gjordes på gymnasieskolor med programmen fordon och transport, handel och administration samt vård och omsorg.

Elever på fordons- och transportprogrammet och andra yrkesprogram får inte tillräckligt med studie- och yrkesvägledning, enligt Skolinspektionen. Arkivbild.