Höstterminen har varit intensiv med förändringar på yrkesprogrammen. Något som kräver tid för planering. Lärarförbundet vill att lärares undervisningstid och planeringstid ska regleras, skriver Björn Andersson, redaktör, på Yrkesläraren.

Björn Andersson, redaktör.

Det är en intensiv hösttermin för yrkeslärare och deras elever. Efter en lång tid med distansundervisning har nu förändringarna av yrkesprogrammet trätt i kraft.
Något som bland annat kräver tid för planering. Vi på redaktionen har fått frågan hur mycket planeringstid en yrkeslärare har rätt till. Det korta svaret är att den tiden inte finns reglerad i antal timmar. Det är något som Lärarförbundet vill ändra på. Förbundet vill att lärares undervisningstid, planeringstid och undervisningsgruppernas storlek ska regleras.

Förbundet vill att lärares undervisningstid, planeringstid och undervisningsgruppernas storlek ska regleras.

Magdalena Jonsson är en av flera yrkeslärare som önskar mer tid för planering. Hon tycker att Skolverket tryckt in väl mycket i det centrala innehållet och att de nya kunskapskraven är svårtolkade.

Den här hösten har också visat att inget står still i skolans värld. Flera framtida förändringar är att vänta för gymnasiet. Regeringen har bland annat gett förslag på att införa ämnesbetyg från år 2025. Andra mål är en dimensionering av gymnasieprogrammen som bättre svarar mot arbetsmarknadens behov och att högskolebehörighet ska ingå som grund på yrkesprogrammen. En förhoppning är att få fler elever att söka yrkesprogram. Och då behövs det fler yrkeslärare!