Elever saknar kunskap om arbetsmarknaden

Många gymnasieungdomar är osäkra på vad som gäller på arbetsmarknaden och vilken roll facket har, visar forskaren Ylva Bergström i en ny rapport. Foto: Colourbox/Fredrik Bergström

Elever på gymnasiet uppfattar i allt mindre utsträckning att skolan förbereder dem för arbetsmarknaden. Inställningen till fackligt medlemskap är i huvudsak positiv men det är oklart för vissa elevgrupper vilken roll fackförbunden har.

Tankesmedjan Arena idé har nyligen publicerat en rapport om ungdomars inställning till och kännedom om fackföreningar och arbetsmarknad.

Knappt hälften, 43 procent, av gymnasieleverna anser att skolan har förberett dem tillräckligt för arbetsmarknaden. Det är en minskning med 15 procentenheter jämfört med en liknande studie för tio år sedan.

– Ett sätt att komma till rätta med det här är att skolans samhällskunskap blir mer inriktad på frågor om arbetsmarknad. På yrkesprogram har det nog på senare tid varit mycket fokus på det arbete eleverna utbildas för men eleverna behöver också kunna orientera sig på en arbetsmarknad, säger Ylva Bergström, forskare vid Uppsala universitet och en av författarna till rapporten.

Tror på anställning

Tre fjärdedelar av gymnasieeleverna tror att de kommer att jobba som anställda större delen av arbetlivet. Totalt 14 procent tror att de kommer att bli egna företagare. Över hälften, 55 procent av ungdomarna, tror att de kommer att gå med i facket när de börjar jobba. 38 procent är osäkra men endast 7 procent tror inte att de kommer att gå med i något fackförbund.

En större andel elever på högskoleförberedande program jämfört med yrkesprogram skulle vilja jobba på en arbetsplats där de flesta är med i facket. Flickor på yrkesprogram skiljer ut sig en del, enligt undersökningen.

– Det är en övervikt av kvinnor på yrkesprogram som har en vag uppfattning om fackets roll. Till exempel är det inte till facket de skulle vända sig för att påverka arbetsmiljön. Det är lite oroande inställning då många kvinnor på yrkesprogram kan komma att arbeta hos arbetsgivare med osäkra anställningsformer. Jag tänker till exempel på restaurang, hotell och inom hantverk. 

Kollektivavtal

Elever på högskoleförberedande program har bättre kännedom om arbetsmarknadsfrågor och vet till exempel vad ett kollektivavtal omfattar och de har högre tilltro till facket jämfört med elever på yrkesprogram. Något som avspeglar sig på dagens arbetsmarknad, menar Ylva Bergström.

– Elever på högskoleförberedande program är i likhet med gruppen högutbildade tjänstemän mer positivt inställda till facklig verksamhet. Elever på yrkesprogram och arbetare har en svagare tillit till facket.

Tankesmedjan Arena Idés finansiärer är huvudsakligen fackförbund inom LO, TCO och Saco. Rapportens titel är ”Unga och facket”.

Ökad risk för fel gymnasieval i coronatider

Pandemin hindrar apl på yrkesprogram

Lön till eleverna räddade programmet