Per ger beröm och stärker motivationen

Foto: Oskar Omne

Ge eleverna beröm och se till att ordna en lugn studiemiljö. Det råder yrkesläraren Per Marklund, som delar med sig av några tips.

Per Marklund tar upp värdet av att väcka elevernas inre motivation och att skapa studie­ro i sin presentation på sin skolas hemsida. Han är yrkeslärare på el- och energi­programmet på Åva gymnasium i Täby.

Hur kan man som lärare jobba med elevernas inre motivation?

– Det är alltid viktigt att se till att de får beröm för något de gör. Vi jobbar mycket praktiskt, bland annat när eleverna är i båsen och utför olika installationer med stigande svårighetsgrad. Många elever är osäkra i början och kanske sällan har fått veta att de kan saker. Jag undervisar så att de själva får berätta hur de har gjort en installation och hur de tycker att det gick. Då brukar jag säga vad som ser bra ut och ta upp om något annat kan förbättras, svarar Per Marklund.

Han har erfarenheter av att lite beröm kan ge stor effekt. Ett exempel är en elev som var ganska stökig och lite ointresserad i början av gymnasietiden. Sedan vände det för honom.

– Han berättade att han i vår skola fått beröm för första gången i sitt liv. I trean gick han ut som en toppelev.

Per Marklund talar om att lyfta eleverna när man ger feedback. Något som fungerar bra när man arbetar praktiskt med yrkesämnen.

– Man är hands on på en gång och kan ge konstruktiv kritik i stunden. Om man frågar hur sjutton har du gjort och hur tänkte du uppfattas det så klart som att man trycker ner någon. Jag brukar utgå lite från two stars and a wish.

Per Marklund

Ålder: 62 år.
Yrke: Lärare i elämnen på Åva gymnasium i Täby.
Bor: Tyresö
Gör på fritiden: Tränar styrketräning. Är intresserad av kost och friluftsliv.
Vägen till att bli yrkeslärare: Är utbildad elektriker. Arbetade som lärare på Lernia från 1992 till 2005. Därefter arbete med eget gym i sju år. År 2012 lärare på gymnasieskola i Skellefteå och från 2013 på Åva gymnasium i Täby.
Bästa med jobbet: Att få se hur eleverna växer både på längden och som personer. De utvecklas mycket under de här tre åren.

Ett sätt att få elever med till exempel läs- och skrivsvårigheter att behålla motivationen är att anpassa proven.

– Man kan ha prov där de får rita på tavlan, till exempel en koppling. Många föredrar att berätta i bilder i stället för att skriva text.

Arbetsplatsförlagd utbildning är också något som ofta ger ökad motivation.

– Det lyfter oftast eleverna och de får se att de klarar saker i skarpt läge. Då växer självkänslan. Under pandemin har det tyvärr varit lite tufft att få apl-platser då en del företag permitterar.

Något som Per Marklund använder är också Kahoot med frågor om olika ämnen som de jobbar med.

– Många tycker att det är roligt och det blir lite av en tävling, som kan öka motivationen. Eleverna får också göra en elritning i en villa eller lägenhet med materialspecifikation och vad det kommer att kosta. De jobbar på dator med ritningsläsning och de flesta tycker att det är roligt.

Hur arbetar du för att skapa studiero?

– Jag har eleverna från årskurs två. När vi ses första gången tar jag upp de regler som vi ska följa om ömsesidig respekt. Det handlar bland annat om att var tyst när andra pratar och att räcka upp handen när man vill något.  

Tips för att skapa studiero

  1. Gå tidigt igenom med klassen vilka regler som gäller för att alla ska trivas.
  2. Att vara tyst när någon annan pratar.
  3. Räcka upp handen om du vill något.
  4. Påminn om reglerna om det blir stökigt på någon lektion.
  5. Blanda lite hur eleverna sitter så att de inte sitter med samma person hela tiden.
  6. Efter någon termin eller några månader kan de få sitta med samma person om det har utkristalliserat sig så att de jobbar bra ihop.