En majoritet av eleverna i gymnasiet vill slippa distansundervisning. Men det finns också elever som vill studera hemifrån. De vill slippa en störande klassrumsmiljö och krav på att passa in.

Björn Andersson, redaktör.

Att undervisa på distans eller inte? Det är frågan som präglat förutsättningarna för gymnasielärarnas arbete det senaste året. Samtidigt avlöser prognoserna varandra om när alla ska ha fått vaccin och hur smittdrivande skolmiljön är. Oro och osäkerhet råder i Sverige och i världen. Och det är lätt att drabbas av mörker när ingen kan säga någonting säkert om denna vidriga pandemi. Nåja, ljuset finns nog ändå där framme i tunneln tack vare vaccinet.

För yrkeslärarna har pandemin inneburit stora utmaningar när det gäller att undervisa i praktiska moment på distans. Samtidigt ska flera delar tas igen när eleverna är tillbaka i skolan. Eller som en yrkeslärare i Boden uttrycker det: ”Vi kämpar hela tiden för att ge dem så mycket kunskaper vi kan. Men det räcker inte.”

En majoritet av eleverna vill slippa distansundervisning visar flera undersökningar. Ensamhet, minskad motivation och för lite lärarstöd är vanliga åsikter.

Men det finns också de som vill studera hemifrån. De vill slippa en störande klassrumsmiljö, krav på vilka kläder man ska ha för att passa in och de vill fortsätta att ta mer eget ansvar. Det är också viktiga lärdomar när allt ska bli som vanligt igen.