En liten skuggig asfaltsplan insprängd mellan stora huskroppar. Det var min skolgård sista året på gymnasiet. Inget ställe att mysa på under rasten precis. Oftast gick vi runt på stan och fikade för dyra pengar.

Björn Andersson, redaktör.

Annorlunda är det på Vackstanäs gymnasium, som vi skriver om i det här numret. Prunkande grönska möter eleverna på gården, som har stora ytor för både undervisning och vila. Men skolgårdarna krymper och vissa gymnasieskolor saknar helt en egen gård. Den här frågan behöver mer uppmärksamhet, anser Boverket.

Vi har också tittat närmare på hur digitaliseringen i arbetslivet påverkar yrkeslärarnas undervisning. Ofta är det upp till lärarna själva att ta till sig ny kunskap, visar en studie. Maria Rönn på Lärarförbundet betonar huvudmännens ansvar för att ge lärarna aktuella kunskaper om ny teknik. Det är avgörande för att kunna ge en adekvat yrkesutbildning.

Betygen debatteras åter. Den här gången är det ett förslag om ämnesbetyg, som har lämnats till regeringen. Hör gärna av dig med dina tankar kring betyg, bedömning eller andra frågor som du vill att vi ska skriva om.