Teknisk superkraft lyfts fram i gymnasieval

Teknikföretagen har startat kampanjen ”Tekn-IQ” med syftet att få fler ungdomar att söka industritekniska programmet. Foto: Getty Images.

Söktrycket har minskat till industritekniska programmet. Branschorganisationen Teknikföretagen satsar på att locka fler till programmet och att stärka självförtroendet hos elever som redan valt det. Ett begrepp som lyfts fram är ”teknisk smartness”.

Till det här läsåret har 1 536 elever sökt det industritekniska programmet i första hand, varav 152 är flickor. Det är en minskning jämfört med förra läsåret då 1 736 elever sökte programmet i första hand och av dessa var 221 flickor.

Teknikföretagen har nu under hösten startat kampanjen ”Tekn-IQ” med syftet att få flera att söka det industritekniska programmet till kommande gymnasie­val. Organisationen vill även stärka dem som redan går på programmet. Kampanjen bygger bland annat på filmklipp på Youtube där elever visar på tekniska och kreativa förmågor. Det finns också en webbplats med information om det industritekniska programmet. Teknikföretagen talar om att höja statusen för ”teknisk smartness”.

Vi tycker att det saknas ett ord som beskriver den tekniska superkraft som eleverna på industritekniska programmet besitter och utvecklar under utbildningen.

Elin Östblom, Teknikföretagen

– Begrepp som EQ och IQ finns redan men vi tycker att det saknas ett ord som beskriver den tekniska superkraft som eleverna på industritekniska programmet besitter och utvecklar under utbildningen. Kampanjen syftar lika mycket till att stärka självförtroendet hos dem som redan går programmet som att attrahera nya elever, säger Elin Östblom, som är kommunikatör på Teknikföretagen.

Parallellt med kampanjen driver organisationen andra frågor för att öka intresset för tekniska yrkesprogram. Ett exempel är att verka för att alla yrkesutbildningar blir högskole­förberedande. Något som även regeringen har föreslagit. Yrkes­utbildning får aldrig bli en stängd dörr för vidare studier och företagen behöver rekrytera personer med både praktisk och teoretisk kompetens, betonar Teknikföretagen.

Tidigare i år presenterade Ungdomsbarometern tillsammans med Teknikföretagen en undersökning som visade att intresset för teknik är lågt bland flickor och att det varit så under flera år. Totalt 13 procent av flickorna på högstadiet uppgav att de kunde tänka sig att läsa teknikprogrammet på gymnasiet.

Här finns kampanjsajten Tekn-IQ.se.