Sök

Flickor förväntas vara både tuffa och mjuka

Frisör är ett yrke med många roller. Foto: Getty Images

En frisör förväntas vara både omsorgsfull och en tuff entreprenör. Och eleverna på utbildningen kan slitas mellan de lite motstridiga idealen, visar en avhandling.

Forskaren Eva Klope, har skrivit avhandlingen, ”Respektabla frisörer Femininitet och (yrkes)identitet bland tjejer i gymnasieskolans frisörutbildning.” Hon visar på en komplex roll i det kommande yrket. Eleverna ska både vara omhändertagande och tuffa.

– Det kan till exempel handla om att eleverna pratar om kunden som någon de ska hjälpa på olika sätt. Det handlar också om hur de iscensätter olika
femininitetsnormer som att vara mjuka och för­stående, att tänka på andra och att inte ta för stor plats.

Samtidigt framställs den framgångsrika frisören ofta som en tävlingsbenägen hårt arbetande entreprenör, någon som vågar ta risker och som framträder med stort självförtroende.

– Några elever talar också om sig själva som ett eget varumärke. Tjejerna slits mellan dessa ideal då de åtminstone delvis är motstridiga, säger Eva Klope, som är forskare vid Linnéuniversitetet.

Nästan alla, 95 procent, på frisörutbildningen är flickor. Majoriteten förväntas sträva mot ett medelklass­ideal, visar avhandlingen.

– När det gäller killar på maskulint kodade program så har tidigare studier visat att de ofta kan hämta kraft ur sin arbetarklassidentitet. Så är det inte för tjejer i frisörutbildning. Även om de har liknande klassbakgrund så förväntas de i stället iscensätta medel­klassideal i utbildningen. Det kan exempelvis handla om att tala med ett vårdat språk, att klä sig kvinnligt men inte för utmanande. I yrket tjänar de också pengar på att framträda på ett sätt som tilltalar en stor målgrupp.