Sök

Ämnesintegrering prioriterar kvalitet framför kvantitet

Hallå där, Maria Christidis, som har skrivit en avhandling om ämnesintegrering på vård- och omsorgsprogrammet.

Vilka fördelar finns det med ämnesintegrering?

– Att det blir något mer utöver innehållet i de ämnen som integreras. Det som tillkommer är ofta det som lärarna lägger till i undervisningen. På vård- och omsorgsprogrammet kan det vara att yrkeslärare lägger till erfarenheter från vårdyrket eller att lärare i allmänna ämnen lägger till erfaren­heter som patient eller som anhörig. Min avhandling visar också att det blir mer fokus på dokumentation vid ämnes­integrering, svarar Maria Christidis, som har lagt fram avhandlingen vid Stockholms universitet i samarbete med Röda Korsets högskola. 

Vilka ämnen passar att integreras med vårdämnen?

– Jag har tittat på integrering mellan yrkesämnen och allmänna ämnen men också enbart yrkesämnen. Även när man integrerar olika kurser i olika yrkesämnen så arbetar man till exempel med språk och matematik.

Men kan man bedöma mål i till exempel svenska om inte det ämnet ingår?

– En svensklärare kan bedöma de momenten där svenska ingår. Vård och omsorg går jättebra att bedöma i svenska. Lärarna kan dela med sig av uppgifter till varandra, men också samarbeta vid framtagandet av uppgifter. Varför ska eleverna behöva skriva ett extra arbete i svenska när de redan har skrivit och dokumenterat inom ramen för ett yrkesämne? Det är kvaliteten och inte mängden som ska prioriteras. Forskning har allt mer uppmärksammat yrkesrelaterat skriftbruk som en del av yrkeskunnandet.

Avhandling

Maria Christidis avhandling "Integrated teaching for expanded vocational knowing: Studies in the Swedish upper secondary Health and social care program", kan du ladda ned och läsa här