Läraren.se är vinnare av publishingpriset 2020!

Två lärare i verkstan – en lysande idé

Yrkesläraren Andreas Nilsson visar funktionerna i en elcentral för kollegan Rasmus Olsson och eleverna Sebastian Björkstrand, Leon Drexler och Oskar Borg. Foto: André de Loisted

Det ger mer än dubbel effekt. Så beskriver lärarna värdet av att undervisa i en stor elverkstad där matematik och yrkesämnen integreras.

Salen är full med sladdar, kontakter, voltmätare och annan utrustning. Här pågår undervisning i olika elämnen men också i matematik för eleverna på el- och energiprogrammet. Det handlar om karaktärsämnesmatematik, kama. Undervisning där yrkesämnen och matematik integreras.

Att kunna lämna det traditionella klassrummet och ge sig ut i verkstaden ger en ökad förståelse. Det tycker Rasmus Olsson som är lärare i matematik här på Universitetsholmens gymnasium i Malmö.

Matte med karaktär

Kama, karaktärsämnesmatematik, skapades för fem år sedan i Malmö av matematikläraren Elisabet Bellander och yrkesläraren Michael Blaesild. Kama startade då på bygg- och anläggningsprogrammet.

– I verkstaden får jag in vissa begrepp och övningar naturligt i den yrkesinfärgade delen av matematiken. Det kan handla om ekvationer utan att eleverna tänker på det. Vi kan till exempel ha räknat på spänning i teorisalen. I verkstaden kan vi sedan använda en voltmeter för att testa det i praktiken, säger Rasmus Olsson.

Rasmus Olsson, lärare i ­matematik, uppdaterar Marcus Nished om underlagen för betygsättning. Foto: André de Loisted

Han har ungefär halva undervisningstiden inriktad på kama. Då har han tillgång till elverkstaden men kan också ta med sig hela klassen eller ett par elever till en sal som ligger vägg i vägg med verkstaden.

Skulle eleverna lära sig lika mycket matematik utan undervisning i elverkstaden?

– Då hade vi mest kunnat inrikta oss på matematiken som gäller på nationella prov. Med kama så klarar de fler uträkningar och de har även lärt sig mer matematik när de inte är styrda till en lärobok, svarar Rasmus Olsson.

Han undervisar tillsammans med yrkesläraren Andreas Nilsson. Kortfattat kan man säga att han inriktar sig på ämnet mekatronik under lek­tionerna i kama. Materialet för under­visningen är framtaget av mekatronik­ansvarige läraren Sebastian Soldevall.

– De praktiska momenten brukar de flesta elever tycka är roliga, men med kama så får vi draghjälp och förståelse för de mer teoretiska delarna i matematik och mekatronik. På så vis överbryggar matematikkurser och yrkeskurser varandra, säger Andreas Nilsson.

En fördel att arbeta tillsammans är att kunna använda de olika lokalerna, menar Andreas Nilsson.

Yrkesläraren Andreas Nilsson uppskattar att han både kan undervisa i verkstan och i en annan sal med en lugnare miljö. Foto: André de Loisted

– Vi får mer tid till varje elev. Vi kan köra laborationer, skruva och programmera ute i verkstaden. Sen kan vi snabbt byta lokal om vi göra mer teoretiska genomgångar i en lugnare miljö.

Andreas Nilsson har arbetat med olika matematiklärare i kama.

– Om man hjälps åt och planerar kursen tillsammans så ger det mer än dubbel effekt. Eleverna lär sig mer i både matematik och mekatronik, för att ta mitt program som exempel, säger han.

På Universitetsholmens gymnasium används kama även på vård- och omsorgsprogrammet och på vvs- och fastighetsprogrammet.

Professorn: Eleverna lär sig mer

En autentisk yrkesverkstad kan erbjuda jättemycket för matematikämnet. Det säger Lisa Björklund Boistrup, professor vid Malmö universitet.

Lisa Björklund Boistrup har studerat projekt med kama och andra satsningar där matematik och yrkesämnen integreras.

– Miljön i en yrkessal har stor betydelse. Matematik­lärarna kan i den lokalen fånga matematiken i praktiska yrkesmoment. Det kan vara allt från vinklar i frisörutbildning till olika inslag i en industriteknisk utbildning.

Men vissa utbildningar har inte verkstäder på samma sätt. Till exempel på barn- och fritidsprogrammet och vård- och omsorg.

– Då kan man skaffa in material till en traditionell sal så att det blir yrkesmässigt. Jag tycker att man ska försöka även om man inte har autentiska yrkeslokaler.

Lisa Björklund Boistrup har i sina undersökningar fått kommentarer från elever, som säger att de lär sig både mer matematik och att de greppar det blivande yrket bättre.

– Gör man det här med respekt för båda ämnena så händer det jättemycket. Det är väldigt häftigt.