Svårt att få jobb efter examen

Många ungdomar från yrkesprogram kanske inte vill sätta sig i skolbänken igen utan man kämpar på för att försöka få ett jobb, säger Gilbert Fontana, statistiker på SCB. Foto: Kari Kohvakka och Getty Images.

Pandemin har gjort det svårt att få jobb efter gymnasiet. Restaurang– och livsmedelsprogrammet samt hotell- och turism har drabbats hårdast visar siffror från SCB. 
– Det är inte lika många från restaurangbranschen som nu vill ha kontakt med våra treor, bekräftar yrkesläraren Pelle Djervf Notklev.

SCB har nyligen publicerat rapporten ”Inträde på arbetsmarknaden under coronapandemin”. Statistiken bygger på de elever som tog gymnasieexamen 2019 och 2020.

I juli 2019 hade 69 procent av personerna som precis gått ut gymnasiet en anställning. I juli 2020 var motsvarande andel 59 procent.

Svårigheterna att etablera sig på arbetsmarknaden har varit extra kännbara för elever som inriktar sig mot besöksnäringen samt hotell- och restaurangbranschen. De största skillnaderna i andelen anställda finns också bland elever som har läst restaurang- och livsmedelsprogrammet och hotell- och turismprogrammet. Där skiljer det mellan och 10 och 15 procentenheter under andra halvåret mellan år 2019 och 2020 när det gäller andelen som har fått anställning.

Breddad apl

– Det beror med stor sannolikhet på att besöksnäringen och restaurangbranschen drabbats hårt under pandemin, säger Gilbert Fontana, som är statistiker på SCB.

Pelle Djervf Notklev, är yrkeslärare på restaurang- och livsmedelsprogrammet på Kungsgårdsgymnasiet i Norrköping. Han märker en nedgång i branschen då det varit lite svårare än tidigare att få apl-platser.

– Alla treor har inte fått restaurang eller platser med al la carte. Vi har breddat en del till lunchrestauranger och skolkök. Det är inte heller lika många från branschen som ringer och vill ha kontakt med våra elever i årskurs 3 för att erbjuda jobb, säger han.

Samtidigt tror Pelle Djervf Notklev att många av avgångseleverna på programmet har fått jobb.

– Åtminstone sommarjobb. Jag har inte luskat i hur det är för alla 25 elever men de som vill ha jobb har nog fått det vad jag tror, säger han.

Andra yrkesprogram där skillnaderna är stora i andelen ungdomar som har fått jobb mellan 2019 och 2020 är industritekniska programmet, el- och energiprogrammet och handel- och administrationsprogrammet.

Inom vissa yrkesprogram är skillnaderna betydligt mindre mellan 2019 och 2020. Det gäller framför allt vård- och omsorgsprogrammet där andelen anställda i princip är oförändrad mellan 2019 och 2020. Behovet av vård- och omsorgsutbildad arbetskraft har av naturliga skäl varit stort under 2020.

Kämpar för ett jobb

En fråga är hur det kommer att gå för de elever som tar examen nu till sommaren. Blir det elever från samma program som får det svårt nu att få jobb?

– Det beror mycket på hur pandemin utvecklar sig och vilka restriktioner som gäller. Men läget är liknande nu som i fjol och det kan tyda på att besöksnäringen och restaurangbranschen får det svårt, svarar Gilbert Fontana.

Svårigheter att får jobb är också en förklaring till att en större andel från högskoleförberedande program har valt att läsa vidare. Under hösten 2019 antogs 29 procent av de som avslutat ett högskoleförberedande program samma år till högskolestudier. Under hösten 2020 var den andelen betydligt högre, 37 procent. Ökningen för elever på yrkesprogram är däremot bara en procentenhet, från tre till fyra procent.

– Om man ska spekulera så om man har valt att utbilda sig inom ett specifikt yrke så vill man ut och jobba. Då kanske man inte vill sätta sig i skolbänken igen utan man kämpar för att få ett jobb, säger Gilbert Fontana.

Läs även: 

Pandemin hindrar apl på yrkesprogram

Missad apl gör eleverna sämre rustade för arbete