Missad apl gör eleverna sämre rustade för arbete

Svårigheterna har varit störst att ordna apl för yrkesprogram där branscherna har drabbats hårt av pandemin. Det säger Carina Hafrén på Skolverket. Foto: Getty Images och Annika Mellberg Skolverket.

Svårigheterna att ordna apl under pandemin kan göra att elever bir sämre rustade för arbetslivet.
– Lärarna har slitit hårt för att eleverna ska få med sig så mycket som möjligt. Men den kull som tar examen i vår kan behöva extra stöd när de börjar jobba, säger Carina Hafrén på Skolverket.  

Ett av de större problemen i gymnasieskolan under pandemin är att klara det arbetsplatsförlagda lärandet, apl. Några hinder har varit att handledare har blivit sjuka, att många branscher, till exempel besöksnäringen, drabbats hårt och att boenden inom äldreomsorgen har haft besöksförbud. Det har varit bekymmersamt under hela pandemin och många lärare vittnar om ökad arbetsbelastning. Det berättar Carina Hafrén, som är undervisningsråd på Skolverket.

– För yrkeslärare och samordnare kan det bland annat innebära att dels jaga apl-platser och om det inte lyckas, att ordna metodrum och andra lokaler som kan användas när lärandet måste ske i skolan istället för på en arbetsplats.

Permitteringar

Lärarna har slitit hårt så att eleverna kan få den undervisning de behöver. Många lärare har skapat metodrum och verkstäder med adekvat utrustning. Eleverna har fått träna på service inom till exempel restaurang fast på andra personer och i skolan. En del företag har också tagit emot apl-elever för fösta gången när andra inte har kunnat. 

Ju högre smittläge det har varit i olika områden desto svårare har det varit att få tillräckligt med apl. Produktionsbortfall har lett till permitteringar och då vill företagen oftast inte ta emot elever.

Vilka kunskaper är det som eleverna missar när de inte får tillräckligt med apl?

– Det grundläggande syftet med apl handlar om att få utveckla yrkeskunskaper och en yrkesidentitet och det kan det nu bli mindre av. Att få känna på en yrkesgemenskap och få förståelse för yrkesetik. Det är svårt att skapa de autentiska situationerna i skolan med bland annat när det gäller service och andra områden även om lärarna har gjort och gör ett stort jobb med detta, svarar Carina Hafrén, som arbetar på Skolverkets Lärlingscentrum.  

Hon menar att många arbetsgivare nu får tänka till lite extra när de anställer ungdomar som nyligen tagit examen från gymnasiet. Den här årskullen behöver ”tas om hand” lite mer. 

– De har i många fall inte kunnat utveckla det yrkeskunnande och den yrkesidentitet som de gör i normafallet så de kan behöva lite extra handledning och längre introduktionsperioder. De som går ut trean i vår har ju haft distansundervisning till och från halva gymnasietiden. Vi har pratat med de nationella programråden om det här och branscherna har förhoppningsvis i sin tur pratat med arbetsplatserna inom respektive område.

Svårt få stöd

Carina Hafrén betonar att Skolverkets rapporter visar att distansundervisningen drabbar hårt även när det gäller gymnasiegemensamma ämnen. Bland annat ha elever uppgett att det är svårare att få stöd när man inet förstår olika delar.

 – Men när det gäller yrkesämnen har flera skolor ordnat så att elever i mindre grupper kunnat genomföra vissa praktiska moment på skolan. 

 Svårigheterna att ordna apl har drabbat i stort sett alla yrkesprogram mer eller mindre.

– Det har varit olika i olika regioner på grund av smittspridningen. Men generellt sett har svårigheterna varit störst för yrkesprogram där branscherna har drabbats hårt. Det är inom hotell, turism, restaurang samt och vård- och omsorg. Men vi har också fått signaler om problem på bland annat VVS oh inom industrin. Nu har det blivit lättare inom vården då många äldre på boenden blivit vaccinerade.

LÄS ÄVEN:

Pandemin hindrar apl på yrkesprogram

Stor risk för utbildningstapp under corona