Sök

Demokratiarbete på yrkesprogram

Foto: Getty Images

Yrkesämnena och skolans demokrati-uppdrag, av Per-Åke Rosvall, Kristina Ledman, Mattias Nylund, Maria Rönnlund (Gleerups).

Yrkesämnena och yrkes­lärarna befinner sig i skärningspunkten mellan utbildning och yrkesliv. På yrkesprogrammen finns en tradition av att innehållet är tydligt kopplat till arbets­platspraktiker och att under­visningen bland annat sker genom specifika arbetsuppgifter.

Yrkesprogrammen behöver förstärkas på områden där eleverna får verktyg att påverka och utöva inflytande. Att ge yrkeselever möjligheter att delta i samtal om hur man kan organisera arbetet och vad som skapar yrkets förutsättningar i till exempel arbetslag eller fackförbund. Här diskuteras vilka kunskaper ämnesundervisningen kan ge för att problematisera rådande förhållanden på arbetsplatser och i yrkeslivet.

Författarna vill synliggöra hur undervisningen i yrke­s­ämnen är och kan vara en väsentlig del av skolans demokratiska uppdrag. Boken bygger på resultat från ett forskningsprojekt.