Senaste boktipsen från Yrkesläraren

Nyutkomna böcker om aktionsforskning, undervisning och att förebygga kränkningar. Dessutom tre inspirerande böcker för dig som jobbar på restaurang- och livsmedelsprogrammet.

Jobba förebyggande mot kränkningar

Trygghet och studiero – en skola fri från kränkningar av Jan Melander (Norstedts Juridik)

Skolan är Sveriges största arbetsplats, där möts dagligen två miljoner barn, ungdomar och vuxna. Boken har som syfte att ge lärare och skolledare ett handfast stöd i arbetet med att förebygga och ingripa mot kränkningar i skolan. Här förklaras skolans rättsliga ansvar och de juridiska resonemangen illustreras med exempel från vardagen i skolan. I den här omarbetade utgåvan har en fördjupning tillkommit om att utsatta elever ska få rätt hjälp och att lärare ska känna sig trygga i hur de ska hantera elever som beter sig illa. Här finns också konkreta råd, som tar avstamp både i juridiken och i beteendevetenskaplig forskning, om hur man hanterar konflikter och krävande situationer i skolan. Författaren presenterar också framgångsfaktorer för en trygg skola.

Grundligt om aktionsforskning

Aktionsforskning i undervisningen – från idé till handling av Ulrika Bergmark och Sara Viklund (Student­litteratur)

Den här boken är tänkt att fungera som en guide för verksamma lärare i alla stadier – från förskolan till vuxenutbildningen – som vill genomföra en aktionsforskningsprocess i den egna undervisningen. Här beskrivs hela processen konkret från uppstart och planering, metoder för dokumentation och analys, olika samtalsmodeller, hur barn och elever kan vara delaktiga i processen, handledning och handledarrollen, teoretiska perspektiv på kunskap, lärande och undervisning och betydelsen av förväntningar som bidrar till reflektion och lärande. Praktiska metodavsnitt varvas med teori. Författarna vill belysa hur lärare med stöd av rektorer kan arbeta med aktionsforskning för att utveckla undervisningen på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Ulrika Bergmark är professor i pedagogik och gymnasielärare, Sara Viklund är gymnasielärare och förstelärare.

Läraren som kunskapsförmedlare

Konsten att undervisa – en bok om lärarens hantverk av Filippa Mannerheim (Gothia)

”Ämnet ska vara i fokus och läraren den som undervisar”, säger Filippa Mannerheim, gymnasielärare i svenska och historia och en känd röst i skoldebatten. I sin nya bok betonar hon att lärare bör fokusera mer på det centrala innehållet och mindre på kunskapskraven. Ämnet, texten och läsningen är grunden för undervisningen. Den tryckta läroboken är ett nav och hon beskriver vikten av att låta eleverna läsa skriven text, skriva för hand och arbeta i ett tyst klassrum. Konkret går hon igenom sin modell för lärarledd helklassundervisning med föreläsning av läraren, bearbetning av eleverna, läxförhör och prov. Att undervisa med ämnet som utgångspunkt där man berättar, visar, diskuterar och övar tillsammans. I de tio kapitlen kan du läsa om den berättande och förklarande läraren, ämnet i fokus – inte matrisen, det skrivna ordet, läroboken, att skriva för att lära och poängen med provpedagogik.

Tre böcker för restaurang- och livsmedelsprogrammet

Matens mångfald i Sverige – Biologi, Gastronomi, Nytta
Martin Ragnar (Carlsson förlag)

Häng med på en tur in i matens och råvarornas mångfald. Här problematiseras, diskuteras och undersöks vår inställning till och användning av råvaror. Vilt, odlat och uppfött, arter, raser och sorter – måltidens sammanhang och serveringssätt.

Middagskompassen – kokboken för dig, klimatet och planeten
Zeina Mourtada, Paul Svensson (Bonnier Fakta)

Hur använder man hela råvaran? Hur minskar man matsvinnet? Hållbar matlagning – hur då? Här bjuds på 80 vardagsrecept som är både klimatsmarta och välsmakande. Boken är skriven i samarbete med Naturskyddsföreningen.

Maträtternas historia
Ted Wärnåker (Stevali)

Ett kulinariskt lexikon med historierna bakom våra mest kända svenska och internationella maträtter, såser och drycker. Lär dig om Janssons frestelse, carpaccio, toast skagen, eggs benedict, wallenbergare, julmust och prinsesstårtor. Bon appétit.