Öka intresset för yrkesutbildningar

En ny forskningsantologi undersöker hur man kan öka attraktionskraften för gymnasiets yrkesutbildning.

Yrkes­utbildning på undantag? Att bryta den låga attraktionskraften, redigerad av Alexandru Panican, (Student­litteratur).

Vad vet vi om den gym­nasiala yrkesutbildningens attrak­tionskraft? Hur kan yrkesutbildningens låga attraktionskraft förklaras och göras begriplig? Vad kan göras framöver för att öka utbildningens attraktionskraft?

Dessa tre frågeställningar är kärnan och utgångspunkt för samtliga textbidrag i denna antologi.

Läs om yrkesutbildningen i siffror, högstadieelevers reflektioner inför gymnasievalet, vård- och omsorgsprogrammet, trädgårdsutbildning, bygg- och anläggningsprogrammet, att hjälpa ungdomar till arbete, arbetsplats för yrkeslärande, lärlingsutbildningar, olika undervisningsstrategier på barn- och fritidsprogrammet, reformer inom gymnasial yrkesutbildning, kvalitet i utbildningen och jakten på framtidens arbete.

Några av forskarna som medverkar är Helena Tsagalidis, Kenneth Abrahamsson, Anders Hallqvist, Jonas Olofsson och Maria Terning.