Intresset för industritekniska programmet är trots kampanjer fortfarande lågt, skriver Yrkeslärarens redaktör Björn Andersson.

Inte så mycket nytt under solen. Så ska man inte inleda en text för att fånga intresset men jag tänker på hur eleverna väljer gymnasieprogram. Fördelningen är densamma i år som förra året mellan högskoleförberedande och yrkesprogram, 64 respektive 36 procent.

Men det finns förändringar som oroar. Trots stort behov på arbetsmarknaden så är det få elever som söker det industritekniska programmet i första hand. Antalet är nu nere i drygt 1 500 och andelen tjejer har minskat.

Ett recept från regeringen för att få fler elever att söka yrkesprogram är att införa att högskolebehörighet ska ingå som grund.

Det svala intresset kvarstår trots att flera företrädare under många år har marknadsfört programmet. Teknikföretagen är en organisation som arbetar för att unga ska välja tekniska utbildningar. I en ny kampanj försöker de att stärka självförtroendet hos dem som valt industritekniskt program. Teknikföretagen talar om att lyfta begreppet ”teknisk smartness”. 

Ett recept från regeringen för att få fler elever att söka yrkesprogram är att införa att högskolebehörighet ska ingå som grund. Sedan är det upp till eleverna om de vill välja bort dessa ”extra” kurser. Dessutom finns en utredning på regeringens bord om att arbetsmarknadens behov ska bli mer styrande när det gäller dimensioneringen av gymnasieutbildningar. Men inga beslut är tagna och debatten om olika lösningar lär fortsätta.