Sök

Så försöker yrkeslärarna lösa gymnasieexamen i coronatider

Sveriges lärarkår jobbar nu i pressat tempo - med olika lösningar - för att kunna sätta betyg innan sommaren på sina avgångselever i gymnasiet och grundskolan. På gymnasiet måste kurserna och gymnasiearbeten vara slutförda innan slutbetyg/gymnasieexamen kan skrivas under.

På Bäckadalsgymnasiet i Jönköping tar lärarna nu in elever på löpande band, fem åt gången i varje lokal.

– Vi tar in dem i små grupper för kompletteringar både i praktiska och teoretiska delar så de kan uppfylla kurskraven, säger Anders Johansson, tf rektor på Bäckadalsgymnasiets fordonsprogram.

Anders Johansson, tf rektor på Bäckadalsgymnasiets fordonsprogram.

Egentligen tar eleverna studenten på fredagen innan midsommar men det finns risk för att alla elever inte hinner klart med alla kursmoment.

– Det kan bli någon form av förlängning veckan före midsommar för vissa elever eller till hösten. Vi håller på att inventera detta just nu, säger Anders Johansson.

Han är normalt lärare i personbilsteknik och anser att det svåraste av allt har varit att få eleverna att ställa upp på distansundervisningen.

– Alla elever klarar inte det på ett bra sätt. De har svårt att förstå att de är i skolan och inte hemma när undervisningen sker på distans. De är inte tillräckligt mogna. En del elever har vaknat upp nu på sluttampen och många kommer bli godkända, säger han.

Hur många elever som ligger i farozonen för att inte klara sig kan han inte säga i dagsläget. Lärare i exempelvis svenska och engelska har haft en tuff arbetsbörda för att eleverna ska hinna göra alla kursmoment.

– Jag tror att yrkeslärarna haft det lite lättare eftersom eleverna kunnat vara på APL och gjort en del kursmoment där, säger Anders Johansson.

”Blev realism efter påsklovet”

Malin Johansson är bildlärare på Teknikprogramet på Rinmangymnasiet i Eskilstuna. Hon är inte förvånad över att fyra av tio lärare var osäkra om de skulle kunna sätta betyg på sina elever i tid när de fick frågan i Lärarförbundets SIFO- undersökning innan påsklovet.

Malin Johansson, Rinmangymnasiet i Eskilstuna.

– När distansundervisningen var relativt ny för de flesta lärarna före påsk, inklusive mig själv, så såg man situationen som så surrealistisk att man tänkte att det här klarar vi fram till påsklovet men sedan går det inte längre. Det var känslan, säger Malin Johansson.

Hennes analys är att lärarna fick ställa om sina tankar efter påsk då de blev varse att läget, med all sannolikhet, kommer att vara detsamma ända fram till sommaren.

– Det blev mer realism efter lovet och samtidigt fick vi lov att börja ta in vissa elever på plats till skolan. Det var en lättnad. Samtidigt var de flesta tvungna att på allvar fundera över hur man skulle göra om sin undervisning för att få den att fungera så eleverna skulle få sina betyg, säger hon.

Påsklovet blev alltså brytpunkten som gjorde att omöjligkänslan lugnade ned sig, tror hon.

– Nu tänker jag att vi får göra det vi kan. Ingen är expert på distansundervisning utan man får göra sitt bästa och tagga ned på vissa saker och acceptera att allt centralt innehåll och kunskapskrav kanske inte får plats i undervisningen i detta läge, säger hon.

Malin Johansson upplever inte att distansundervisningen gjort det lättare att kommunicera med elever som redan tidigare haft en frånvaroproblematik, inte får saker gjorda i tid och är svåra att nå.

– De som fixade kurserna bäst i det vanliga läget fixar nu även distansundervisningen bäst. Däremot har hemmasittarna i högre grad börjat checka in på distanslektionerna, säger hon.

Finns det en rimlig chans att du och dina kollegor ska hinna sätta betyg i tid?

– Ja det tror jag. Det finns i alla fall en plan för hur vi se till att eleverna kan klara kurserna där det antingen krävs prov eller att eleverna gör praktiska moment, säger hon.

”Inga problem med trängsel i skogen...”

Yrkesläraren Lennart Andersson vid Naturbruksskolan i Svenljunga berättade i Lärarnas tidning i mars hur han ställts inför utmaningen att lära sina sistaårselever köra skogsmaskin med hemundervisning. Två månader senare ser han en ljusning, trots att praktiska moment som krävs för betygssättning föll bort. Gruppundervisning i skogen och enskild undervisning i klassrum har räddat situationen.

– Den praktiska delen av undervisningen har vi klarat genom att dela in eleverna i grupper om fem. Det är inga problem med trängsel i skogen…

Läraren Lennart Andersson med före detta eleven Viktor Johansson. Foto: Privat

Ett tjugotal sistaårselever med inriktning skogsmaskinförare vid Naturbruksskolan i Svenljunga kan få sina avgångsbetyg i vår. Lennart Andersson som håller i kurserna virkes- och terrängtransporter är nöjd:

– Distansutbildningen har fungerat och tack vare undantaget som tillåter vanlig undervisning i skolan under vissa förutsättningar, stöttar vi elever som haft det lite svårare att klara distansundervisning.

Skolan har enskild undervisning utspritt i olika klassrum med de elever som behöver extra hjälp med studierna.

Många elever hade redan hunnit klara av sina praktiska moment i skogen innan coronaviruset ändrade förutsättningarna. Och trots allt; den grupp som skulle göra sina praktiska prov i vår har kunnat göra det. Som att transportera virke från skogen ut till bilväg.

I stort är Lennart Andersson förvånad hur väl distansundervisningen fungerat.

– Men genom distansundervisningen märks en tydlig skillnad på elevers karaktär. Vissa griper sig an nya utmaningar med friskt mod, medan andra tvekar och blir mer handfallna. Så det gäller att vara lyhörd på den biten.

LÄS MER: 4 av 10 gymnasielärare osäkra kring slutbetygen