Sök

Mattelyft på yrkesprogram ger fler gymnasieexamen

Fler på yrkesprogrammen klarar nödvändiga kurser för att ta examen. Torun Rudin, chef för gymnasieenheten på Skolverket, är positiv till utvecklingen.

För sjätte året i rad ökar andelen elever som tar gymnasieexamen inom tre år. En förklaring är att det går bättre i matematik för eleverna på yrkesprogram.

I år var det 78,2 procent av eleverna som klarade gymnasieskolan med examen inom tre år. Motsvarande andel för 2019 var 76,6 procent. Andelen elever med examen har ökat på samtliga högskoleförberedande program och på majoriteten av yrkesprogrammen.

– Det är givetvis positivt att fler gymnasieelever tar examen och att ökningen fortsätter år efter år. Med en gymnasieexamen kan ungdomarna söka högre utbildningar och lättare få jobb, säger Torun Rudin, chef för gymnasieenheten på Skolverket.

Stora yrkesprogram

Ökningar har skett på de stora yrkesprogrammen som bygg- och anläggningsprogrammet, el- och energiprogrammet, fordons- och transportprogrammet samt vård- och omsorgsprogrammet.

Det finns flera orsaker till att andelen elever med gymnasieexamen ökar. Dels har elevernas meritvärden från grundskolan kontinuerligt ökat de senaste åren, dels är det färre elever som byter gymnasieprogram. Sena programbyten innebär ofta att elever kan behöva gå längre än tre år i gymnasieskolan.

Dessutom är det fler elever som klarar kurser som är nödvändiga för examen. På yrkesprogrammen är det främst matematik 1 som en större andel elever har fått godkänt i. En majoritet av eleverna var betygsatta i den kursen redan före coronapandemin. Ökningen är särskilt tydlig på bygg- och anläggningsprogrammet och på vård- och omsorgsprogrammet.

Underkända i svenska

På de högskoleförberedande programmen är det samma andel elever som har klarat nödvändiga kurser för en examen i år jämfört med 2019. Men det är en något större andel elever som är underkända i svenska 3 och i gymnasiearbetet. Båda betygsätts tredje året, alltså i år under coronapandemin.

– Eftersom andelen gymnasieelever med examen ökar tyder det mesta på att distansundervisningen under våren har fungerat väl på de allra flesta håll. Däremot verkar det som om svenska 3 och gymnasiearbetet har varit svårare att genomföra på distans eftersom en mindre andel elever har klarat dessa just i år, säger Torun Rudin.

Sett till hela gymnasieskolan, alltså om man även räknar med elever som börjar på introduktionsprogram, så är andelen elever med examen oförändrad. Det är fortfarande 72 procent av eleverna som tar examen inom fem år. Det innebär att 28 procent lämnar gymnasieskolan utan examen.