Läraren.se är vinnare av publishingpriset 2020!

Yrkeselever lyser upp hela stan

Foto: Emelie Asplund

Varje år bygger elever från Alströmergymnasiet upp Skandinaviens största ljusshow tillsammans med ljusdesigners från hela världen. – Eleverna tränar problemlösning i grupp, övar på språk och lär sig att se ljus och ljud på ett nytt sätt, säger yrkesläraren Ulf Carlsson.

David Blomgren drar kabel på botten av Lillån vid stortorget i Alingsås. Kompisarna Joel Gudmundsson och Kevin Jansson står på bron och ger goda råd.

David Blomgren hoppar i det kalla vattnet i Lillån. Han väjer undan för sjögräset och lägger den tjocka elkabeln till rätta på botten under bron vid Stortorget i Alingsås. Det är en av alla förberedelser för att staden under fem veckor i höst ska bada i ljus.

– Brallorna är visst inte helt täta, konstaterar han och drar de midjehöga sjöstövlarna tätare runt sig. Kompisarna Joel Gudmundsson och Kevin Jansson skrattar lite och kontrollerar kopplingarna i lådan med högtalarutrustningen. De går alla tredje året på el- och energiprogrammet på Alströmergymnasiet och hjälper under två veckor till med att rigga ljus och ljud till ”Lights in Alingsås”. Eventet har funnits i 21 år och har med tiden utvecklats till Skandinaviens största ljusfestival med runt 80 000 besökare om året. Eleverna från Alströmergymnasiet har varit med nästan lika länge och skolan gör sitt sjuttonde år som medarrangör.

– Vi fick frågan från Alingsås energi och jag svarade ja utan att ens kolla med rektorn först, berättar yrkesläraren Bernt Johansson.

– Jag såg så många positiva ingredienser. Eleverna får jobba med något som de kan visa upp, de får samarbeta med ljusdesigners och ljuselever från hela världen och en extra merit på sitt cv.

Kollegan Ulf Carlsson instämmer:

– De tränar problemlösning i grupp, övar på språk och lär sig att se ljus och ljud på ett nytt sätt. Dessutom blir de delaktiga i något som sätter Alingsås på kartan och som hela stan är glad och stolt över.

Många samarbetar

Samarbetet görs som en apl – arbetsplatsförlagt lärande – och som en del av kursen i belysningsteknik. Ytterst ansvarig är Alingsås energi medan yrkeslärarna Bernt Johansson och Ulf Carlsson fungerar som handledare. Arbetet löper under två veckor varje höst för årskurs två och tre. Treorna bygger upp eventet och tvåorna river ned och tar hand om alla ljusarmaturer, kablar, högtalare och andra installationer som satts upp.

Vid Landskyrkan en bit från stadskärnan monterar Viggo Merler en högtalare på en lyktstolpe. Kompisen Gorgeos Jerjas håller i stegen.

Ingen ska riskera att snubbla över en sladd eller att en högtalare trillar ned.

– Vi får inte klättra högre än två meter, säger Viggo Merler och konstaterar att säkerhet är ett genomgående tema i arbetet. Både för eleverna, där det görs en riskanalys i förväg tillsammans med skyddsombud, och för besökarna under själva eventet.

– Ingen ska riskera att snubbla över en sladd eller att en högtalare trillar ned, säger han och visar hur de har fäst kablar i marken och spänt dem runt lyktstolpar.

– Nästa vecka kommer hela gräsmattan att vara belyst och kyrkfönstren, taken och träden kommer att lysa, säger Gorgeos Jerjas och visar lådan för kopplingar som gömts bakom några cypresser.

Yrkesläraren Bernt Johansson kontrollerar installationen utanför kyrkan tillsammans med eleverna Viggo Merler och Gorgeos Jerjas.

De flesta eleverna brukar besöka ljusfestivalen och berättar att de i år kommer att se den med nya ögon. 

– Förutom ljusen kommer jag att titta på hur kompisarna har dragit alla kablar och sladdar, säger Viggo Merler.

Att höra hur ljusdesignerna resonerar är en av delarna han har sett fram emot.

– Det är spännande att höra vad de har för idéer. Jag kommer definitivt också att ha synpunkter, om jag tycker att vi behöver några extra armaturer eller har något förslag på fräcka effekter.

I början av utbildningen tyckte de att det kändes lite nervöst att jobba med eventet. Allt arbete görs under stor tidspress och det är viktigt att alla detaljer sitter. 

– Men vi har lärt oss mycket på de här åren så det känns tryggt med att allt kommer att fungera på premiären, säger Gorgeos Jerjas.

Studenter från hela världen

Sammanlagt är det sex olika installationer som görs i olika workshops inför festivalen. I varje grupp ingår förutom eleverna från Alströmergymnasiet en ljusdesigner och fyra till fem ljusstudenter. Några kommer från utbildningarna i ljusdesign på KTH i Stockholm och Jönköpings tekniska högskola, medan övriga studenter har rest från världens alla hörn. På en karta som hänger i entrén till Alströmergymnasiet visar blinkande dioder att personer från sextioen länder har varit representerade.

Gabriel Haglund var själv elev för tre år sedan. I dag är han anställd av Alingsås energi och tycker att installationen av ”Lights in Alingsås” är en bra merit att ha på sitt cv.

– I min grupp var det folk från Chile, Japan och Argentina, säger Gabriel Haglund som står och vindar upp kabel. För tre år sedan var han själv elev men numera är han anställd av Alingsås energi och en av dem som ansvarar för eventet. Han minns workshopparna som en av höjdpunkterna under utbildningen.

– Vi jobbade mot en deadline och det blev långa dagar innan vi blev färdiga, minns han.

– Att jobba mot en kund är en del i lärandet, inflikar Ulf Carlsson. Eleverna har ett stort ansvar. Det kan handla om att sätta fast en armatur för 100 000 kronor på en betongplatta. De behöver visa att de kan leverera.

På grund av pandemin deltar i år endast svenska studenter, men ljusdesignerna kommer från flera delar av världen så det blir ändå möjlighet att öva på språk.

– Vi jobbar ämnesövergripande med läraren i engelska och eleverna lär sig tekniska begrepp och att prata om installationer, berättar Bernt Johansson.

Eleverna har ett stort ansvar. Det kan handla om att sätta fast en armatur för 100 000 kronor på en betongplatta.

Det småregnar i Alingsås och blötast av alla grupperna är det för de fyra eleverna som spänner vajrar mellan två små öar en bit bort. Förutom att göra elinstallationerna har de också fått lära sig ro för att klara sitt uppdrag. 

– Det är ju roligare i bra väder, säger Adam Skoglund men tycker att de trots det haft ett bra samarbete under veckan. 

– Att sätta ihop grupper är en av de viktigaste uppgifterna för oss lärare, konstaterar Ulf Carlsson. Eftersom eleverna jobbar så mycket självständigt behöver de kunna samarbeta och också lyfta varandra.

Det bästa med apl är att se hur eleverna utvecklas med uppdraget tycker han. Medan den största utmaningen, som alltid, är att motivera dem som inte är intresserade.

Yrkeslärarna Ulf Carlsson och Bernt Johansson ser att det finns många vinster för eleverna att delta i eventet.

– De eleverna finns tyvärr. Och det blir extra tydligt i ett sådant här sammanhang där alla är beroende av varandra. Men de flesta blir ändå mer motiverade av ett konkret uppdrag där man ser ett tydligt resultat.

Både han och Bernt Johansson tycker att fler elprogram skulle ta chansen att jobba med event eller arrangemang. Men de understryker att det är viktigt att se över ansvarsbiten och säkerheten. Dessutom får inte eleverna ta jobb från andra.

– Men den här festivalen hade inte blivit av utan vårt samarbete så det är en win-win situation. Ett kreativt tänkande på ett elsäkert sätt.