Låt fler lärare göra apl-besök

Utvecklingsläraren Matthias Tybåhl betonar att elevernas apl väcker frågor som berör flera ämnen och yrkesgrupper i skolan. Foto: Magnus Andersson

Låt personal från elevhälsan och lärare i gymnasie­gemensamma ämnen besöka elever på apl. Det skulle ge bättre helhetsgrepp i utbildningen, menar Matthias Tybåhl, som är utvecklingslärare i Norrköping.

Matthias Tybåhl passar på att hälla upp bottenslurken från kaffekannan här på Kungsgårdsgymnasiet i Norrköping. Som utvecklingslärare är han ofta ute på olika gymnasieskolor. Men sin fasta arbetsplats har han på avdelningen för forskning och utveckling i kommunhuset.

– Mina uppdrag bygger på det stöd som rektorerna efterfrågar, säger Matthias Tybåhl, som har en bakgrund som lärare på bygg- och anläggningsprogrammet.

Ett uppdrag som han arbetar med är att försöka knyta elevhälsoteam och lärare i gymnasiegemensamma ämnen närmare yrkesprogrammens olika yrkesinriktningar. En väg kan vara att de framöver får besöka eleverna på det arbetsplatsförlagda lärandet (apl). Jämfört med tidigare så är hans uppfattning att färre elever i dag har sommarjobbat innan de börjar på gymnasiet. Så bortsett från prao kan apl bli det första mötet med arbetslivet.

– Ju tidigare eleverna får en apl-period, desto större chans får de att förstå det kommande yrket. Men apl kan också väcka många frågor som olika lärargrupper har kompetens att ta upp, säger Matthias Tybåhl.

När det gäller elevhälsan så menar han att deras kompetens oftast används först när problem uppstår.

– Jag tror att vi måste vara mer proaktiva. På Bråvallagymnasiet tittade vi på vilka frågor eleverna kan möta på apl. Det kan handla om företagshälsovård, om det förekommer kränkningar och hur man arbetar med mångfald.

Han betonar att gymnasieskolan inte bara utbildar till ett yrke utan att eleverna måste få upp ögonen för olika samhällsfrågor.

– Min önskan är att få lärare från gymnasiegemensamma ämnen och specialpedagoger eller annan personal från elevhälsoteamet att besöka eleverna på apl. Jag tror att det skulle uppskattas i mån av tid. Det är ett sätt att knyta ihop elevernas utbildning så att det inte blir olika öar mellan olika ämnen. Att vi gemensamt tittar mer på examensmålen.

Matthias Tybåhl hoppas att det här ska kunna bli verklighet under våren. En lösning kan vara att olika lärargrupper följer med den yrkeslärare som är ansvarig för apl-besöken.

En annan del som Matthias Tybåhl arbetar med är årshjulen. Ett verktyg där lärarna kan visualisera att olika moment ligger lämpligt i elevernas utbildning.

– Det kan vara att det arbetsplatsförlagda lärandet ligger bra i tid så att eleverna fått med de kurser som behövs. Det kan också handla om att man behöver göra insatser i årskurs ett som påverkar nästa årskurs.

Ett exempel han nämner är de insatser som har gjorts på fordons- och transportprogrammet. Olika kurser låg för tätt och eleverna kom igång för sent med att övningsköra.

– En del av lösningen blev att vi sökte lämplighetsintyg tidigare under utbildningen. Det är detaljer som lärare kan få lättare att upptäcka med hjälp av planering i ett årshjul. Det bästa är att hjulet sitter uppe på väggen och inte som en länk gömd på intranät.