Läraren.se är vinnare av publishingpriset 2020!

Eva kräver utbildade handledare under apl

Foto: André De Loisted

Låt eleverna tidigt få komma i kontakt med företrädare för kommande yrke. Utveckla deras självskattning och kräv utbildade handledare under apl. Det råder yrkesläraren Eva Lönn på hotell- och turismprogrammet.

Eva Lönn har mångårig erfarenhet som yrkeslärare och har föreläst på olika konferenser om värdet av arbetsplatsförlagt lärande (apl).

Något hon lyfter fram är att arbeta med elevernas självskattning av sitt lärande. 

– Det handlar om att eleverna ska tränas i att tänka efter kring vad de är bra på och vad de behöver utveckla. Vi försöker få eleverna att driva sitt eget lärande bland annat under apl. Jag började jobba intensivt med självskattning för cirka sex år sedan. Tre år senare tog en hel klass nyutbildade yrkesmänniskor studenten och i bagaget hade de en vana att ganska strukturerat reflektera över sitt lärande. Det var stor skillnad, säger Eva Lönn, som är yrkeslärare på hotell- och turismprogrammet vid Gymnasieskolan Vipan i Lund.

Läs även: Debatt: Utan apl-platser inga nya elever

Eleverna har totalt cirka 20 veckor med apl. Den första perioden ligger på våren i årskurs ett. Det är viktigt att eleverna tidigt får en känsla av vilken bransch de utbildas inom, betonar Eva Lönn.

– För eleverna handlar det om att få känna att de tillhör den här branschen. Det teoretiska innehållet har lättare att fästa när eleverna har en arbetsplats att relatera till. Vi tar också in anställda från hotell- och konferensanläggningar som gästföreläsare till vår skola. I årskurs ett gör vi många studiebesök. En del av ungdomarna kanske aldrig har bott på ett hotell eller campingplats och då är det värdefullt med studiebesök.

Ettorna får under apl besök av en lärare varje dag, tvåorna följs upp cirka var fjärde dag och treorna följs upp varannan vecka ungefär, med bokade trepartssamtal.

– Det här bygger på att yrkeslärarna är frigjorda från undervisning under de här perioderna.

Hur gör ni för att säkra bra kvalitet på apl-platserna och på handledarna?

– Vi kräver att handledarna ska göra Skolverkets webbaserade apl-handledarutbildning. Vi har också haft våra platser i Lund och Malmö under lång tid och på så vis jobbat fram bra samarbeten. Vi lyckades få ut våra elever även när restriktionerna under pandemin var som hårdast. När flera hotellkedjor tvingats säga upp personal så var de ändå angelägna om att tänka på tillväxten och yrkesutbildningen. När läget återgår till det normala och kanske tidigare anställda valt att lämna branschen, då behövs utbildad personal igen. Men jag vet att en del program har det svårare med att ordna apl-platser.

Läs även: Missad apl gör eleverna sämre rustade för arbete

För att lyckas med apl och hållbara samarbeten med arbetslivet så talar Eva Lönn om vikten av att ha en professionell organisation i skolan. Hon tipsar om Skolverkets nya webbaserade utbildning ”Utveckla det arbetsplatsförlagda lärandet”.

– Den utbildningen kan man göra några lärare tillsammans under en termin till exempel. Ju proffsigare en skola blir, desto mer självklart blir det för arbetsplatserna att ta emot elever på ett proffsigt sätt. Att det kommer en lärare som vet vad det handlar om och en elev som är väl påläst. Då slipper man brandkårsutryckningar.

Så kan du arbeta med elevers självskattning

  1. Utgå från ämnesplaner och examensmål men även läroplanen där det står att eleverna ska ta eget ansvar för sitt lärande.
  2. Bryt ner styrdokumentens texter till relevanta arbetsuppgifter och situationer. När det handlar om att anpassa sitt bemötande beroende på situation så får eleverna göra en reflektion av hur de möter hotellgäster. Sen kollar de av det med handledaren och har då något konkret att resonera om. 
  3. Låt eleverna ha en checklista med olika arbetsuppgifter, där de fyller i hur många gånger de gjort en uppgift, hur svår de tycker att den var och hur säkra de känner sig i detta. 
  4. Följ upp i trepartssamtal med elev, lärare och handledare. Då kan läraren snabbt skanna av nuläget. Och sedan ta fram en framåtsyftande plan.