Sök

Människan i industrin

Foto: Pixabay

”Undervisningen i ämnet människan i industrin ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om individens betydelse och ansvar för den dagliga produktionen och för företagets utveckling. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om industrin i ett historiskt perspektiv samt om de förutsättningar och villkor som företag och människor i dag arbetar under.” (Skolverket)

Arbetstidens historia

 År 1833 klubbades Europas första fabrikslag, i England, och begränsade arbetstiden för arbetare upp till 18 års ålder till 12 timmar per dygn. Tidigare hade de 72 timmars arbetsvecka, som vuxna. Drygt 50 år senare skedde en liknande förändring i Sverige men först 1919 fattades beslut om 8 timmars arbetsdag. Enligt dagens arbetstidslag (ATL) får man inte arbeta mer än fem timmar utan rast.

Metoo på verkstadsgolvet

I samband med metoo drogs upproret #tekniskt­fel igång i teknik­branschen. Över 1 900 kvinnor skrev under uppropet. Industri­arbetarna startade inget eget upprop, men en undersökning av IF Metall (2018) visade att 29 procent av de 3 800 som deltog i studien hade blivit utsatta för sexuella trakasserier. Här kan man ta del av olika berättelser, skrivna av drabbade inom bygg-, fordons- och industri-sektorn: www.teknisktfel.se.

Tetra Pak från Raus

Minnesbilden av Familjen Rausings koncern Tetra Laval har överlevt i tre generationer. I början av förra året hade ett av deras företag – Tetra Pak - 25 488 anställda. En av ägarna, Jörn Rausing, ligger på femte plats i topplistan över Sveriges rikaste affärsmän. Grund­aren, farfar Ruben, hette först Andersson men bytte till Rausing, efter sin skånska hemsocken Raus.

Robotar på frammarsch

Den första kommersiella roboten började användas 1961 på General motors. Fordonsindustrin är fortfarande den största användaren.

På Mälarsjukhuset i Stockholm har man testat robotar som utför transporter av mediciner och sjukhussängar. I Japan satsar man stort på robotar för äldrevården, så kallade Kaigo Robotto, med syftet att ge äldre ett bättre liv och att minska risken för arbetsskador.