Pressat för yrkeslärare med ändrade program

Det kommer att bli en utmaning för oss att uppnå de färdigheter och förmågor som beskrivs i kurserna, säger vårdläraren Magdalena Jonsson. Foto: Adobe Stock

Yrkeslärarna har tuffa tider. Direkt efter pandemins utmaningar kommer nu förändringarna av yrkesprogrammen.
Vi behöver mer tid för planering, säger vårdläraren Magdalena Jonsson som tycker att Skolverket tryckt in väl mycket i det centrala innehållet

Några veckor in på terminen står det klart att Skolverkets förändringar kommer att ta tid att lära sig.

– Vi i arbetslaget blir osäkra på hur vi ska fördela kurserna över tre år, säger Magdalena Jonsson som är karaktärsämneslärare i vård och omsorg på Söderslättsgymnasiet i Trelleborg. Mycket ska hinnas med och det finns risk för stoffträngsel.

Hon menar att de nya kunskapskraven är svårtolkade eftersom det inte tydligt framgår i vilken mån de ska knytas till den arbetsplatsförlagda utbildningen (apl).

– Vi kan till exempel inte få ut alla på apl inom psykiatrin. Det kommer att bli en utmaning för oss att skapa förutsättningar att uppnå de färdigheter och förmågor som beskrivs i kurserna.

Vad hör du mer från vårdlärare som är aktiva i sociala medier?

 – Vi är flera som till exempel ställer oss frågande till vad som krävs för att få behörighet att undervisa i det nygamla ämnet Social omsorg.

Men Magdalena Jonsson är inte bara kritisk, hon tycker också att Skolverket gjort flera relevanta förändringar.

– Hittills har många arbetsgivare haft svårt att överblicka vilka kurser en elev haft med sig. Framöver kommer det bli en mer sammanhållen och förutsägbar utbildning vilket är positivt.

Fokus på kunskap

Vidare uppskattar hon att man nu fäster mer fokus på kunskap och fakta, och något mindre på färdigheter och förmågor.

 – Att ha ordentliga grundkunskaper från början är helt avgörande, färdigheterna tränar man upp allteftersom.

Men sammantaget har ändå förändringarna skapat stress och osäkerhet, något som hon också hör från kollegor på flera av de andra yrkesprogrammen.

– Vi är precis på väg ut ur pandemin och så kommer detta. Därtill måste vi ju köra det gamla programmet för tvåor och treor samtidigt som vi startar det nya för ettorna.

Vilken kompetensutveckling har ni fått hittills?

 – Det har varit ett par webbinarier som Skolverket erbjudit och vår skola har frigjort en studiedag för en workshop. Men det behövs mer.

Vad efterlyser ni?

 – Det krävs fortbildning i de delar av det centrala innehållet som är nya för oss, till exempel behöver vi uppdatera våra kunskaper i välfärdsteknik och medicinsk teknik.

Och ditt budskap till facket?

 – Vi behöver stöd för våra krav att arbetsgivarna måste ge oss tid för planering.

Kräv planeringstid

Maria Rönn, förste vice ordförande i Lärarförbundet, har ännu inte fått några signaler om omfattande klagomål från yrkeslärarna.

– Men vi uppmanar alla våra medlemmar att kontakta sina lokala fackliga ombud om de får otillräckligt med planeringstid.

Efter allt ”dubbel- och trippelarbete under pandemin” är det viktigare än någonsin att få den tiden.

– När innehållet i kurserna ändras så här mycket så måste det finnas tid till att anpassa både undervisningen och studiematerialet.

Läs mer: 

Läraren måste ha inflytande i sin kompetensutveckling

Lärare behöver få ta del av ny teknik