”Fortsätter nog som tidigare”

Yrkesläraren Lennart Andersson vid Naturbruksskolan i Svenljunga tror att de fortsatt kommer varva distans- med på plats-undervisning .

Yrkesläraren Lennart Andersson vid Naturbruksskolan i Svenljunga är återhållsam efter beskedet att gymnasieskolan kan komma att öppna för närundervisning. Det är väl optimistiskt att nu öppna skolan fullt ut, menar han.

Rekommendationen om en blandning mellan distansundervisning och närundervisning förlängs inte i gymnasieskolan från och med april. Det har regeringen meddelat efter samråd med Folkhälsomyndigheten.

Vid allvarligt smittläge kan dock regionala smittskyddsläkare bestämma om en skola ska gå över till fjärr- eller distansundervisning.

Lennar Andersson, yrkeslärare i Svenljunga, tror att de på hans skola kommer att forstätta ungefär som tidigare trots det nya beskedet.

– Vi fortsätter nog och varvar distansundervisning med lektionsundervisning på skolan. Skolförvaltningen, huvudmannen och smittskyddsläkaren bestämmer, men det är nog lite väl optimistiskt att öppna upp som vanligt, med tanke på hur smittläget utvecklas i Europa.

Han har haft den utmanade uppgiften att lära eleverna att köra skogsmaskin med hemundervisning. Sammanfattningsvis tycker han att undervisningen ändå fungerat skapligt det gångna året.

Planera svårt

– Vi har haft ett rullande schema där distansundervisning varvats så att varje årskurs haft lektionsundervisning var tredje vecka. Plus att de elever som behövt extra stöttning fått lektionsundervisning hela tiden. Ute i skogen har vi arbetat i grupper om fem och i skogen råder ingen trängsel.

– Jobbigast och mest frustrerande, både för lärare och elever, har varit schemaläggningen. Många ändringar och kort giltighetstid på planeringen – allt på grund av coronan.