Tradition och risker i målaryrket

Getty Images.

Undervisningen i ämnet måleri ska syfta till att eleverna utvecklar förmåga att planera och utföra olika typer av målningsarbeten och uppsättning av olika väggbeklädnadsmaterial. Den ska även ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om färglära, olika måleritekniker och målningsmaterialens estetiska och skyddande funktion. (Skolverket)

Risk för allergi

I dag är det vanligt med vattenbaserade färger men de är inte helt fria från risker. För att den färgen ska vara hållbar så innehåller den konserveringsmedel, skriver Kemikalieinspektionen på kemi.se. Konserveringsmedel kan ge hudutslag i form av allergier, som därmed kan drabba yrkesmålare. 

Var fjärde kvinna

Regeringen satte 2018 upp som mål att 25 procent av de som nyanställs inom bygg- och anläggningsbranschen ska vara kvinnor år 2030. I måleribranschen är 27 procent av de som anställs som lärlingar kvinnor och ur det perspektivet har måleribranschen redan nått upp till detta krav, skriver Måleriföretagen. Organisationen påpekar dock att mycket kan och behöver fortfarande göras för att utvecklingen ska fortsätta i positiv riktning.

Fackförbund med lång historia

Svenska Målareförbundet bildades år 1887 och är ett av de äldsta fackförbunden i Sverige.

Förbundet har cirka 14 000 medlemmar som tillhör någon av nio avdelningar.
Prioriterade frågor är arbetsmiljön, anställningstrygghet, skydd mot inkomstförluster, löner och bekämpande av arbetslöshet.

Bred utbildning

”Det är en upplevelse för eleverna att se hur man jobbar i andra länder. De får också en insikt i att vi ger en bred kunskap här i Sverige.”

Det säger Magnus Lilja, yrkeslärare i måleri, som har varit med sina elever på apl i Italien.