Sök
Publishing-priset logga

Susanne Ackum vill se bra studievägledning

Hallå där, Susanne Ackum, ansvarig för utbildningsfrågor i Omstartskommissionen, som bland annat betonar vikten av yrkesutbildning.

På vilket sätt bör gymnasial yrkesutbildning förbättras?

– En viktig del till att börja med är bra studie- och yrkesvägledning så att eleverna kan göra välinformerade val. De gymnasiala yrkesutbildningarna förtjänar en mer omsorgsfull diskussion. Tittar man på utfallet från dem så är livsinkomsterna bra. Ett problem i dag är att en del föräldrar och barn inte är medvetna om att många av de här utbildningarna leder till jobb och att de som vill också kan gå vidare till högskola. Antingen genom att senare läsa vidare på komvux eller att läsa det innehållet på gymnasiet.

Vad har ni för synpunkter på den arbetsplatsförlagda utbildningen?

– Kvaliteten måste vara hög och mer jämn mellan olika utbildningsanordnare. Alla elever måste ges tillräckligt med praktik. Utbildningar på yrkesprogrammen bör utformas närmare arbetsgivarna som också kan bidra med lärande i arbetet.

Syftet med kommissionen är att stärka svensk konkurrenskraft efter coronakrisen. Vad är då viktigt inom utbildningsområdet?

– En viktig del är att täppa till utbildningsgap som finns. För många personer har lämnat grundskolan utan fullständiga betyg. Ett sätt att minska den andelen är mer färdighetsträning i förskolan. Sen har vi ett teknikskifte i samhället med digitalisering och artificiell intelligens. Vi måste lära oss de kunskaperna och lärarna lära sig att lära ut.

Fotnot

Omstartskommissionen har bildats på initiativ av Stockholms handelskammare.