Sök

Nu är det dags att våga kaxa upp sig

Foto: Getty Images

Nu under hösten har många medarbetarsamtal. Här får du råd om hur du förbereder dig. Stå inte med mössan i hand!

Medarbetarsam­talet är ditt eget utvecklingssamtal och en möjlighet att få rektor att förstå vilket bra jobb du gör. Och även att förklara vad du behöver för att bli ännu bättre och att utvecklas i yrket. Samtalet ligger även till grund för kommande lönesamtal. Men det är skillnad mellan samtalen. En tumregel är att med­arbetarsamtalet är framåtblickande medan lönesamtalet är tillbakablickande.

Hur gör du då för att medarbetarsamtalet ska bli så bra som möjligt?

Jens Ranta, som är ombudsman på enheten för avtal och juridik på Lärarförbundet, betonar vikten av förberedelser.

Det är inget skryt att berätta att du levererar och vad du tillför skolan.

– Följ upp tidigare samtal. Vad går bra och vad har gått mindre bra? Hur behöver du stöd av din chef och dina kollegor för att komma vidare? De här frågorna är också något att fundera över kontinuerligt, inte bara en gång om året. Utvecklingssamtalet är ett bra tillfälle att lyfta vad du tycker, men det är inte en isolerad företeelse, säger han.

Magnus Blixt har ett förflutet både som rektor och lärare. Nu är han verksamhetsutvecklare för skolor i Uppsala kommun. Han framhåller betydelsen av att tala klarspråk under medarbetarsamtalet. 

– Rektorn är ingen tankeläsare. Han eller hon kan inte veta hur du upplever din arbetssituation och exakt vad du gör. Förbered dig mentalt på att förklara vad du tycker och stå upp för vad du behöver. Om rektor inte är med på noterna, bolla tillbaka bevisbördan och be din chef förklara hur han eller hon tänker, förtydligar Magnus Blixt.

Säg inte det här …

Var rak och tydlig. Men det finns vissa saker du ändå bör undvika att säga för att kunna skapa bra förutsättningar och stämning när det gäller både utvecklings- och lönesamtal. Säg inte det här under samtalen:

”3 000 mer i lön –  annars slutar jag.” Jo, det kan kanske visserligen fungera en gång. Men är du inte villig att flytta på dig är det en dålig idé.

”Jag har köpt en ny bostad, har en ny partner. Är stressad och vägrar acceptera det nya schemat.” Offerrollen är ingen bra idé. Det är klokare att föreslå hur du vill ha det i stället för att vägra göra något. Arbetsvägran kan dessutom leda till arbetsrättsliga konsekvenser.

”Jag är ju bättre än Olle, och han tjänar mer.” Bevisa i stället vad du gör och vilket värde du tillför skolan. Det är bättre att utgå från lönestatistiken.

Han poängterar att lärare, liksom deras elever, kan vara hjälpta av en handlingsplan för att utvecklas. Exempelvis kan en lärare som har en stökig klass behöva förbättra sitt ledarskap genom en handledare eller mentor.

Magnus Blixt uppmanar också till att inte hålla en alltför låg profil under samtalet.

– Det finns ingen anledning att stå med mössan i hand och förminska dig själv. Blygsamhet är en prydnad man inte kommer långt med. Det är inget skryt att berätta att du levererar och vad du tillför skolan, säger Magnus Blixt.

Samtidigt framhåller både han och Jens Ranta att tydlighet inte är detsamma som konfrontation. Att vara sur eller förorättad är heller ingen framgångsrik strategi, tvärtom.

– Gå in i samtalet med ett öppet sinnelag. Får du kritik – ta det inte personligt. Försök i stället klargöra vilka förväntningar din chef har på dig och fundera på det. Det ska finnas en ömsesidighet med ett givande och tagande i ett bra utvecklingssamtal, menar Jens Ranta.

16 tips som får dig att lyckas

Frågorna som du bör ställa

Förberedelser är a och o för ett konstruktivt medarbetar- eller utvecklingssamtal. Ställ dig följande frågor innan mötet:

 • Vad går bra?
 • Ryms dina arbets­uppgifter inom arbetstiden?
 • Används din kom­petens rätt?
 • Hur är din arbetsmiljö? Hur skulle den kunna bli bättre?
 • Har du en rimlig
  arbetsbörda?
 • Får du det stöd du behöver av kollegor och arbetsgivare?
 • Vilka resurser behöver du ha tillgång till?
 • Hur påverkar dina förutsättningar elevernas resultat och din arbetssituation?
 • Vad skulle du, arbetslaget och arbets­platsen vilja utveckla?
 • Vilka möjliga framgångsvägar och hinder finns?
 • Vilken kompetens­utveckling behöver du på kort och lång sikt?

Källa: Lärarförbundet.se

Få den lön du förtjänar

 • Gör minnesanteckningar. Ta fram dem när det är dags för ett nytt lönesamtal och kolla vad ni kom fram till förra gången.
 • Titta på lönestatistiken. Logga in på lärarförbundets sajt och webbverktyget Min lön. Om du jämförelsevis ligger lågt är det självklart ett argument som du ska använda. Lärarförbundet Kontakt, kan svara på frågor och erbjuder personlig lönecoachning.
 • Prata ansvar och mål. Sätt dig också in i arbetsgivarens lönekriterier. Vad betyder de i praktiken? Har du varit aktiv för att uppfylla eventuella mål?
 • Lista dina bästa argument. Satsa på hårda fakta och lista dina starka sidor. Förbered dig på chefens argument. Öva gärna med rollspel.
 • Sammanfatta samtalet. Dokumentera vad ni kommit fram till. Fråga vad du kan göra för att få en bra löne­utveckling.

Källa: Jens Ranta, ombudsman på enheten för avtal och juridik, lärarförbundet.se och Magnus Blixt, verksamhetschef i Uppsala kommun.