Sök

Malda myror smakar bäst

Foto: Getty Images

”Utifrån människors olika behov ska undervisningen ge eleverna möjlighet att utveckla färdigheter i att komponera och näringsberäkna matsedlar samt kunskaper om hur olika faktorer påverkar näringsinnehåll och behov. Under­visningen ska även leda till att eleverna utvecklar kunskaper om den betydelse som mat och dryck har för hälsan både på individnivå och på samhällsnivå.”

(Skolverket om Livsmedels- och näringskunskap)

Delikat modell

Måltidsmodellen har tagits fram som ett stöd för bra måltider, till exempel offentliga måltider. Dessa sex faktorer gäller för måltiden: god, trivsam, näringsriktig, säker, bidra till hållbar utveckling och integrerad.

Ätbar mat dumpas

Varje år slängs cirka 19 kilo fullt ätbar mat per person från hushållen och 26 kilo mat och dryck hälls ut i vasken. Det motsvarar utsläpp av växthusgaser från 360 000 bilar. Definitionen på matsvinn är mat som slängs men som hade kunnat ätas om den hade hanterats på ett annat sätt. Den största delen av matsvinnet uppstår i hushållen.

Malda myror smakar bäst

För att dämpa klimatförändringarna och värna miljön så behöver vi äta mindre kött. Insekter kan vara en del av lösningen, skriver bland annat Naturskyddsföreningen: ”Det är framför allt européer som har problem med att äta insekter. I Afrika, Asien och Sydamerika är insekter som föda ingen nyhet och det anses inte lika konstigt. Insekter innehåller mycket näring, vitaminer och en massa protein, men om de blir framtidens föda återstår att se. Hur som helst blir ätupplevelsen mycket bättre om insekterna mals och används i maträtter istället för att ätas hela.”

Magsjuka från stänk

Campylobacter är en vanlig orsak till magsjuka. Vanligt är att sjukdomen sprids vid tillagning av kyckling, som inte har hettats upp tillräckligt. Spridning kan också ske till andra livsmedel med händer och köksredskap.

”Det kan räcka med stänk från, eller kontakt med förorenat kycklingkött, för att andra livsmedel i köket ska bli hälsoskadliga”, skriver Livsmedelsverket.

Källor: Livsmedelsverket, Naturskyddsföreningen och Skolverket