Intressanta böcker för ditt jobb

Semestern ska vara en tid för återhämtning, men det kan ändå vara givande att läsa en inspirerande bok. Foto: Adobe Stock

Vi har fiskat upp spännande nya titlar ur bokfloden. Kanske någon kan inspirera dig?

Handfast om inkludering

Praktisk inkludering av Emma Leifler (Liber)

Emma Leifler är lärare i svenska och samhällskunskap och är även specialpedagog. I sin nya bok lyfter hon fram perspektiv på inkludering för elever som kan ha det extra svårt. ”Inkludering är ett viktigt uppdrag för skolan, och först när vi förstår på riktigt kan vi anpassa och kompensera på bästa sätt för dessa elever”, säger hon. Huvudfokus är det praktiska perspektivet i lärarvardagen med verktyg och stöd i mötet med klassrummets mångfald. Läs om en strukturerad lärmiljö, förstå mer för att inkludera fler, specialdidaktik, funktionsvariationer i klassrummet, inkluderande bedömning, tvålärarskap, en väg framåt med stöd och anpassningar och inkluderingsforskning. Avslutningsvis finns ett specialpedagogiskt lexikon, ämneskartläggning och veckoschema som visuellt stöd.

Leda kollegor

Ledarskap mitt i verksamheten – att leda kollegor i förskola, skola och fritidshem av Mikael Jensen (Gleerups)

Mikael Jensen har forskat om ledarskap i tio år och i den här boken fokuserar han på kollegor som leder varandra i det vardagliga utvecklingsarbetet i pedagogisk verksamhet. Vad är skillnaden mellan att vara formell ledare och informell ledare? Vad har kommunikationen för betydelse för ledarskapet? Hur fungerar grupper? Vad behöver man utveckla för att fungera som ledare? I de olika kapitlen behandlas ledarskapsteorier, organisationskultur, kunskapsdelning, kollegiala grupper, att leda dialogen genom att lyssna och ställa frågor. Att leda sina kollegor innebär också att man kommer att ställas inför etiska dilemman, svåra samtal och konflikthantering. Jensen
hoppas att boken ska fungera som ett smörgåsbord för dig som är eller ska bli ledare för dina kollegor.

Tre böcker om kommunikation

Snacka snyggare – den stora boken om vardagsretorik av Elaine Eksvärd (Forum)

Retorikexpert ger råd inför viktiga men svåra relationssamtal med kollegor, vänner och familj. Konkreta tips på hur man sätter gränser, ber om ursäkt, tar kontakt, minglar, gör slagkraftiga presentationer och vågar tala inför grupper utan att darra.

"Det anstår mig icke att göra mig mindre än jag är” och andra citat av kvinnor av Annika Persson (Romanus & Selling)

En hel samling smarta, roliga, peppande, tankeväckande och kanske utmanande citat av både kända och okända kvinnor. Innehållet sträcker sig från 1300-talet till det som sas i går. Välvässade formuleringsförmågor att inspireras av.

Ser du inte vad jag säger? av Niklas Källner (Bonnier Fakta)

Här tittar författaren närmre på allt det som inte sägs, men som berättar lika mycket som det talade ordet. Han har borrat i forskning om ansiktsuttryck, röstlägen, gester, tonalitet och mimik. Ett nytt perspektiv på kommunikation utan ord.

Läsvärda läckerheter

Måltiden som konstart: Gastronomisk kalender 2022 av Charlotte Birnbaum och Stephan Rössner (red) (Carlsson bokförlag)

Så var det dags igen – för sextioandra året i följd kan vi nu läsa Gastronomiska Akademins årsbok. Även här bjuds läsaren på en buffé av läsvärda läckerheter. Och eftersom våra måltider fyller så viktiga funktioner så blir ju också perspektiven många, fast kanske på ett helt annat sätt i Indien än hos oss, som man läsa om i ett kapitel. Det blir lärorikt och många gånger underhållande. Hur man bröt servetter på 1600-talet (det kunde ta någon månad eller så), hur korven blev konst och maten identitetsmarkör. Det är bara några exempel på vad som dukas upp i boken.