Sök

Fler behöriga till yrkesprogram

Foto: Getty images

En något lägre andel har sökt yrkesprogram inför det här läsåret.

Totalt 36 procent har sökt ett yrkesprogram i första hand till det här läsåret. Det är en procentenhet lägre jämfört med i fjol.

Fordons och transport­programmet är populärast med 6 727 förstahands­sökande, följt av el och energi samt bygg och anläggning.

Andelen behöriga förstahandssökande till yrkes­programmen var 74 procent. Det är en ökning med fyra procentenheter jämfört med föregående läsår. Lägst andel behöriga är det till vård- och omsorgsprogrammet med 60 procent.

Sett till samtliga nationella program är andelen behöriga förstahandssökande
87 procent.