Elever bussas till framtida arbetsgivare

Tanken är att eleverna ska bli hämtade med en buss på skolan för att tillsammans åka och träffa personal i vårdyrken och inom tekniksektorn.

Arbetsmarknadskunskap i skolan samt besök med branschbussar till vårdinrättningar och företag inom teknikbranschen. Det ska få ungdomar i Jämtland/Härjedalen att göra mer medvetna studie- och yrkesval.

Initiativet med branschbussar kommer från Handelskammaren Mitt-sverige och vänder sig till åttonde-klassare. Tanken är att eleverna ska bli hämtade med en buss på skolan för att tillsammans åka och träffa personal i vårdyrken och inom tekniksektorn.

– Vi har valt att rikta in oss på de här bristbranscherna. Vi vill att eleverna ska få en rättvis bild av hur det är att jobba på ett sjukhus, inom äldrevården eller med teknik, säger Daniel Penot, som är projektkoordinator för Handels-kammaren Mittsverige. 

Under vårterminen blev det digitala träffar med representanter för de olika branscherna på grund av pandemin. Då fick drygt 2 000 elever möjlighet att koppla upp sig. Förhoppningen är att kunna ha de första fysiska träffarna under hösten.

Daniel Penot menar att träffarna kan öka chanserna till mer genomtänkta gymnasieval. 

– Jag tror att det kan motverka val som bygger på myter. Eleverna breddar sina kunskaper om branscherna.

Aktiviteten ingår i projektet Framtidsvalet Jämtland/Härjedalen och Framtidsvalet 2.0 som genomförs i Västernorrland. En annan del är ”Arbetsmarknadskunskap i skolan” som vänder sig till elever i högstadiet och gymnasiet. 

– Det handlar om att förmedla vad olika arbetsgivare anser att elevern behöver ha med sig för att kunna få ett jobb. Ettorna på yrkesprogrammen försöker vi träffa innan de går ut på apl.