Så funkar ämnet fordonsteknik

Illustration: Getty Images

Fordonsteknik ger bland annat eleverna tekniska kunnande och utvecklar förmågan att hantera verktyg och utrustning.

”Undervisningen i ämnet fordonsteknik ska syfta till att eleverna utvecklar tekniskt kunnande och intresse för teknik. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla förmåga att utföra service på och reparationer av fordon samt förmåga att hantera verktyg och utrustning. Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar kunskaper om fordons huvudkomponenter.”

(Skolverket)

Lärare på kurs

Totalt 500 yrkeslärare kopplade i våras upp sig på Transportföre­tagens digitala utbildning om ellära och hybridteknik. Kurserna riktade sig mot lärare inom sjöfart och fordonsteknik.

– Yrkeslärarna utgör en ytterst viktig del i att få samhällets viktiga transporter att rulla, flyga och flyta, säger Caj Luoma, chef för kompetensförsörjning hos Transportföretagen.

Laddade bilar

Antalet elbilar i Sverige passerade 100 000 under förra året. Totalt finns det nära fem miljoner regi­s­trerade personbilar i Sverige. Personbilarna bidrar till mest växthusgasutsläpp med mer än hälften av inrikestransporternas totala utsläpp av koldioxidekvivalenter.

Ottomotorn vanligast

Omkring mitten av 1800-talet utvecklades de första förbränningsmotorerna. De liknade ångmaskiner och det behövdes mindre motorer som var säkrare och enklare att sköta.

År 1876 presenterade tyskarna Nikolaus Otto och Eugen Langen en fyrtaktsmotor. Den kallades ”ottomotorn” och det är fortfarande den vanligaste motortypen.

Som ett flygplan

Världen snabbaste bil är en Bugatti Chiron. På testanläggningen i Tyskland kom föraren Andy Wallace upp i en hastighet av 490,5 kilometer i timmen. Världsrekordet innebar att man passerade drömgränsen 300 miles per hour. Ett passagerarflygplan lyfter när det går ungefär hälften så fort.