Sök

Sva-krisen

Undervisningen i svenska som andraspråk har stora brister. ­Skolinspektionens senaste granskning visar att endast 12 av 28 granskade skolor bedriver en ­undervisning av hög kvalitet. ”I förlängningen kommer det här att kosta sam­hället väldigt mycket pengar”, säger Anna Kaya på Sofielundsskolan som arbetar hårt för att vända trenden. Bland annat med hjälp av ett tvålärarsystem.