Sök
Publishing-priset logga

SIMSVEKET

För stora barngrupper. Allt fler som inte kan simma. Så beskriver oroliga lärare skolans simundervisning. Kan inte eleverna simma hamnar ansvaret på lärarna. Men 6 av 10 kommuner saknar centrala riktlinjer för att det ska ske på ett säkert sätt. Ingen myndighet har heller ansvaret för att se till att ­tillräckligt många vuxna är med under simundervisningen. Följden kan bli att enskilda lärare blir misstänkta för brott, om det värsta händer.