Sök

Prestationssamhället

Forskning i såväl Sverige som internationellt visar att prestationsdrivet blivit allt starkare. Här kan du ta del av forskningsresultat och få konkreta råd för att möta prestationsångest i klassrummet. Det kan exempelvis handla om att tala återkommande om yttre och inre drivkrafter. Det här temat kan möjligen även tala till dig själv och dina kollegor. Vi är alla en del av ett prestationssamhälle. Det här är forskningsbevakning - för din vardag.

Prestationsångest