Sök

Omställning

Coronavirusets inverkan på skolmiljön får inte bara konsekvenser för den här vårterminen. Lärarförbundet skolledares undersökning visar att omkring 60 procent av landets rektorer är ”ganska” eller ”mycket” oroliga för medarbetarnas arbetsbelastning. – Siffrorna kommer att stiga. ­Just nu är det bara att hålla i och hålla ut, säger Ann-Charlotte ­Gavelin Rydman, ordförande i Lärar­förbundet skolledare. Samtidigt visar ett antal djup­intervjuer med tio skolledare att de digitala lösningarna just nu leder till olika former av mervärde som kan nyttjas på sikt.