Sök

Inkluderingens kris

Inkludering är ett självklart skolbegrepp, befäst i hela västvärlden, men ändå ständigt omdebatterat. Vad ligger bakom oron? Vi möter speciallärare och ­vanliga lärare, forskare och föräldrar och kartlägger problemen. Började de med skolreformen 2011?