Sök

Förskoleklass i förändring

För drygt två år sedan blev den obligatorisk och redan i vår väntar besked om hur F kan bli 1 i en tioårig grundskola. Förskoleklassen är i ständig förändring. Vi har tagit reda på hur den ska lyfta till högre höjder.