Sök

Forskning: så möter du barns och ungas oro

Ungas ökade existentiella ångest är väldokumenterad. Det handlar om klimatet, framtidens arbetsmarknad, utseendet, konspirationsteorier och så corona på toppen av detta. Är total öppenhet bäst eller ska vi ”skydda” eleverna? Samtliga forskare vi varit i kontakt med är eniga om att det bästa är att tala med rädda elever, möta dem med fakta och visa på att engagemang kan lätta ångesten. Barn och unga vet mycket mer än vi tror och förstår.

Framtidsångest