Sök

Ensamhet

Ensamhet förmörkar många elevers skolgång och är ett av skolans och fritidshemmets största problem. Särskilt svårt är det när inget syns utåt. Och för vissa elever är problemet det omvända. De har introverta personlighetsdrag och lider av att skolan inte kan hantera deras behov av ­avskildhet. Här finns det mycket för skolan och fritidshemmet att göra för att lätta på bördan.