Sök
Publishing-priset logga

Behörighetsgapet

Lärarbristen bara ökar – och ökar. Totalt saknar grundskolan 23 000 lärare. Trots år av högtidsord och satsningar. Samtidigt har varannan obehörig lärare påbörjat en lärarutbildning, men inte fullföljt. Dessutom har 37 000 legitimerade lärare lämnat yrket de senaste åren. Varför misslyckas ansträngningarna att öka andelen behöriga lärare? Går det att stoppa nedgången? Läraren granskar ­behörighetsgapet.