Sök
Publishing-priset logga

Samarbetet underlättar schemaläggningen

Foto: Emil Malmborg

Att lägga schema är inte det enklaste, men ett gott samarbete underlättar – även om man har olika personligheter. Det kan specialpedagogen Gunilla Paulsson och rektorn Katrin Olsson vittna om.

Vuxenutbildningscentrum i Åstorp utanför Helsingborg erbjuder bland annat SFI, GRUV, GY, Särvux, ett par yrkesvuxutbildningar och IM-program med språkintroduktion och individuellt alternativ. Här arbetar specialpedagog Gunilla Paulsson (till höger på bilden) och rektor Katrin Olsson tillsammans sedan flera år tillbaka.

Vad samarbetar ni mest om?

Gunilla: Mest om schemaläggning, det är nu fjärde gången jag lägger schema för all personal på introduktionsprogrammet. Samarbetet med Katrin fungerar bra, vi bokar in möten med jämna mellanrum för att stämma av, dessutom mejlar vi varandra ganska tätt. Man måste titta på helheten och göra det bra för alla. 

Katrin: Mitt uppdrag handlar ofta om resurser och tjänster, de där mer fyrkantiga parametrarna i vårt bygge, medan Gunillas roll är att omsätta det i sådant som är bäst för eleverna – och lärarna. Gunilla jobbar mycket med gruppstorlekar, och det pratar vi också mycket om. Hon är liksom förutsättningen för att det ska fungera.

Vad är det som gör att ert samarbete fungerar så bra?

Gunilla: Det beror nog på att vi har samma fokus. Katrin är ju mer inriktad på helheten eftersom hon är rektor för hela huset, och jag är mer inriktad på introduktionsprogrammet. Men vi har ändå samma fokus att eleverna ska må bra, deras behov ska bli tillgodosedda. Och även personalens. Där har jag och Katrin samma tänk.

Katrin: Jag kan gilla att måla med de stora penslarna och vill inte vara på detaljnivå kring ett arbetslags arbete. Det är heller inte den person jag är, jag är mer yvig. Gunilla trappar ner det hela och ställer de rätta frågorna. Vi kompletterar varandra, helt enkelt.

Vad betyder era olika egenskaper för samarbetet?

Gunilla: Jag är nog lugnare, mer eftertänksam. Jag tycker inte om när det blir för hastiga lösningar. Jag tänker längre tid än vad Katrin gör. Men hade vi varit likadana hade arbetslaget blivit frustrerat, det kan jag lova dig.

Katrin: Gunilla är oerhört korrekt, lyhörd och superstrukturerad. Själv är jag lite mer utanför boxen-typen. Och det kan jag säga, en sådan som jag behöver en sådan som hon.

Gunillas tre tips

  1. Avsätt rejält med tid för ett personligt möte.
  2. Se till att mötet har struktur och svarar på frågorna när, vad, hur och vem.
  3. Återkopplingen är lika viktig som mötet.