”Elevhälsoarbetet börjar i klassrummet”

Anna Åseby Lindahl, Johnna Gilljam och Johanna Dyberg på Malmsjö skola i Botkyrka. Foto: Oskar Omne

24 nedslag från Skolinspektionen, täta rektors­byten … men Malmsjö skola i Botkyrka fick ordning på allt – med elevhälsan i fokus. Tre av nyckelpersonerna berättar hur de gjorde.

Hur lyckades ni vända det negativa? 

Rektor Johnna Gilljam om det bästa med yrket:" Att jag får bidra med ett salutogent ledarskap och får lyfta en skola med ett lösningsfokuserat förhållningssätt. Att stötta alla medarbetare att bli sina bästa jag."

Johnna Gilljam, rektor: Jag kom hit för tre år sedan och inledde en helomvändning och en snabb utvecklingsprocess. Alla professioner skulle ha eleven i fokus och ett holistiskt synsätt på både elever och lärmiljö. Vi skapade en ny organisation där elevhälsan fick ta stor och naturlig plats. 

Anna Åseby Lindahl, specialpedagog: Jag började mitt i förändringsarbetet och möttes av ett helt annat sätt att arbeta med specialpedagogik. Här är inte någon i elevhälsan ”tanten i skrubben” med uppdrag att laga trasiga barn.

Johanna Dyberg, biträdande rektor: Jag hade jobbat på skolan i tre år som kurator när Johnna började och hade mer eller mindre gett upp.Allt var ett konstant akutarbete. Nu är jag glad att jag stannade kvar, när allas kompetenser tas tillvara och vi har modet att verkligen driva elevhälsofrågor.

Fem tips från Malmsjö skola

  1. Det är viktigt att det finns en vilja till förändring. Alla kan bidra och alla ska känna sig delaktiga. Samarbete behövs i alla former. 
  2. Låt elevhälsoarbetet ta plats och genomsyra hela skolan. 
  3. Ha höga förväntningar på varandra och kom överens om vad som ska åstadkommas.  
  4. Jobba med generella anpassningar som passar så många som möjligt, utveckla sedan detta till en differentierad undervisning.
  5. Glöm inte att ha roligt. Om eleverna märker att skolans personal har roligt kommer de att trivas bättre.

Hur ser det ut i dag?

Specialpedagog Anna Åseby Lindahl om det bästa med yrket: "Att få använda min kompetens övergripande i hela organisationen och samtidigt vara en del av skolans utvecklingsarbete tillsammans med andra. Att göra skillnad på individ-, grupp- och organisationsnivå.”

Johnna: Vi har förändrat hela skolstrukturen, har ett nytt språk och förhållningssätt. Både lärare och elever stannar kvar. Vi har tagit fram något som vi kallar ”Kompassen”, som beskriver hur vi arbetar kompensatoriskt med eleverna. Den består också av arbetsmodeller, för att det ska genomsyra och kännas igen i de olika stadierna. Elevhälsoarbetet börjar i klassrummet.

Anna: Det specialpedagogiska tas tillvara i alla konstellationer. Det finns ett tydligt samarbete med lärarna, vem som gör vad. Elevhälsoteamet har numera ett arbetsrum i direkt närhet till eleverna.

Johanna: Vi har förflyttat oss från problemfokusering till att se vad som faktiskt fungerar. Det ger en helt annan dynamik. Vårt utvecklingsarbete bygger på ett relationellt och kompensatoriskt förhållningssätt som utmynnar i olika arbetsmetoder, till exempel har vi något vi kallar morgonpass: eleverna samlas i sina hemklassrum varje morgon med mentor eller klasslärare för att gå igenom dagen. Från och med detta läsår har vi tagit ytterligare ett steg i utvecklingsarbetet och den prioriterade elevhälsan. Jag har en ny titel, biträdande rektor med ansvar för elevhälsan, för att kunna driva dessa frågori ledningsgrupp tillsammans med rektor. 

Varför fungerar ert samarbete så bra?

Biträdande rektorn Johanna Dyberg om det bästa med yrket:"Att bidra till att elever och medarbetare får växa och utvecklas. ­­Att vara en positiv kraft i samhället.”

Johnna: En framgångsfaktor är vår förståelse för varandras kompetenser. Att ingen fastnar i ”det är inte mitt uppdrag”, det gäller även alla andra på skolan. Hos oss tre tror jag även att vår flexibilitet, säkerhet i våra professioner och prestigelöshet spelar in. Det finns ett uttalat fokus på eleven i centrum, ett lösningsfokuserat förhållningssätt och höga förväntningar.

LÄS ÄVEN

Så löste de samarbetet mellan specialpedagog och lärare

Debatt: BUP behöver ta ett större ansvar i skolan

Konflikten mellan professionerna beror ofta på organisationen

Tydligt ledarskap viktigt när insatser ska sättas in