Sök
Publishing-priset logga

Begrepp i tiden: delaktighet

Foto: Johan Strindberg

Lotta Nilsson, specialpedagog, berättar om delaktighet på Tullgårdsskolan i Stockholm.

"På Tullgårdsskolan har vi en lång, stolt tradition av delaktighet. Det är något vi skapar tillsammans – en skola med lust och lärande där man får vara den man är. En rätt att vara olika.

I arbetslagen arbetar fritidspedagoger och lärare tillsammans under skoldagen och ser hela barnet. Det är en platt organisation med stort medinflytande. I Skolutvecklingsgruppen, som träffas varje vecka, är representanter från varje arbetslag delaktiga.

Delaktighet får man också när det skapas förutsättningar för arbetslagen att planera i lugn och ro, med tillgång till snabbt stöd när det efterfrågas. De måste inte ansöka om stöd från EHT, som på många andra skolor. Hos oss sitter elevhälsan inte exklusivt för sig. Vi jobbar nära varandra i team, och hittar sätt att få eleven att känna att den lyckas och trivs i skolan. Det är basen för allt.

Vi har olika barn med olika behov och behöver skapa bra lärmiljöer för dem. Det är vi pedagoger som tillsammans med eleven och vårdnadshavarna behöver hitta anpassningar och särskilt stöd som fungerar –  så att eleven upplever att den lyckas. Allt bygger på relationer. Där ingår även ett förtroendefullt samarbete med vårdnadshavare. Det är A och O för hela elevhälsoarbetet och verksamheten i skolan.

Under mina sex år här har vi skolat ut 35 elever med dubbla funktionsvariationer inom ast och adhd vidare till högstadiet. På överlämningen sitter de, tolv år gamla på väg mot det trettonde, och säger att ’så här och så här behöver jag ha det i skolan för att det ska funka för mig’. Då känner man, wow, vilken självkänsla. Under åren hos oss har de fått vara de de är, vuxit och hittat strategier för att lyckas. De är ’flygfärdiga’ när de lämnar oss.”

Berättat för Lotta Ringdahl